Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2017 se v Olomouckém kraji ubytovalo 526,1 tis. hostů, kteří zde dohromady strávili 1 624,5 tis. nocí. Na úspěšné první pololetí navázala vydařená letní sezóna, která přinesla rekordní návštěvnost turistických cílů v kraji. V průběhu července, srpna a září se v kraji ubytovalo 173,9 tis. Čechů a 49,7 tis. cizinců. Jednalo se o nejvyšší letní návštěvnost od revize dat statistiky cestovního ruchu v roce 2012. Rostoucí počty ubytovaných hostů jsou v probíhající sezóně doprovázeny rostoucími počty přenocování, avšak tempa růstů jsou rozdílná. V důsledku toho došlo k dalšímu zkrácení průměrné délky přenocování, které souhlasí s dlouhodobým trendem. V 1. až 3. čtvrtletí 2017 byl průměrný host v Olomouckém kraji ubytován 3,1 noci, tj. o 0,2 noci kratší dobu než ve stejném období roku 2016.

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017 - komentář
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2017 podle krajů ČR
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2017 podle krajů ČR
  • Graf - Počet domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji
  • Graf - Počet přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji