Ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

 

Rázný cenový pokles následovaný nejistým oživením a déletrvající stagnací. Tržní ceny nemovitostí v Olomouckém kraji si v letech 2009–2012 prošly netradičním obdobím, během kterého byl přerušen obvyklý vzestupný trend. Podle úhrnného indexu se mezi roky 2005 a 2009 zvýšily v průměru o 51 %, během let 2009–2012 naopak o 2 % poklesly. Díky tomu zůstává dosud nepřekonaným cenovým vrcholem rok 2008.
Analytická zpráva CN_2012.pdf
Průměrné jednotkové ceny rodinných domů v Olomouckém kraji podle velikosti obcí a stupně opotřebení v letech 2010-2012 CN_2012_t1.xlsx
Graf - Jednotkové ceny rodinných domů v Olomouckém kraji podle velikosti obcí a pásma opotřebení CN_2012_g1.jpg
Průměrné jednotkové ceny rodinných domů v Olomouckém kraji podle okresů, velikosti obcí a stupně opotřebení CN_2012_t2.xlsx
Graf - Jednotkové ceny rodinných domů v krajských městech
v letech 2010-2012
CN_2012_g2.jpg
Průměrné jednotkové ceny bytů v Olomouckém kraji podle velikosti obcí a stupně opotřebení
v letech 2010-2012
CN_2012_t3.xlsx
Průměrné jednotkové ceny bytů v Olomouckém kraji podle okresů, velikosti obcí a stupně opotřebení CN_2012_t4.xlsx
Charakteristika prodaných bytů v Olomouckém kraji podle velikosti obcí v letech 2010-2012 CN_2012_t5.xlsx
Graf - Jednotkové ceny prodaných bytů v krajských městech v letech 2010-2012 CN_2012_g3.jpg
Graf - Indexy cen nemovitostí v Olomouckém kraji CN_2012_g4.jpg