Časové řady vybraných ukazatelů podle SO

 

  • Počet obyvatel k 31. 12. (od roku 2000)
  • Živě narození (od roku 2000)
  • Zemřelí (od roku 2000)
  • Přírůstek/úbytek stěhováním (od roku 2000)
  • Celkový přírůstek/úbytek obyvatel (od roku 2000)
  • Uchazeči o zaměstnání k 31. 12. (od roku 2000)
  • Podíl nezaměstnaných osob (od roku 2000)
  • Počet subjektů zapsaných v RES k 31. 12. (od roku 2000)
  • Dokončené byty celkem (od roku 2000)