Bytová výstavba v Olomouckém kraji v roce 2017

 

V loňském roce byla na území Olomouckého kraje zahájena výstavba 2 413 bytů. Jejich počet byl nejvyšší od roku 2000. Pod mimořádným meziročním růstem, který byl nejvyšší mezi všemi kraji České republiky, byla podepsána zvýšená stavební aktivita jak u rodinných, tak především u bytových domů. Tahounem nové bytové výstavby v kraji zůstala Olomouc a její dostupné okolí. V okrese Olomouc bylo vloni zahájeno nejvíce bytů za posledních 25 let. Po hlavním městě Praze se jednalo o nejvyšší počet mezi všemi okresy České republiky. Při desetinovém meziročním růstu bylo v Olomouckém kraji dokončeno 1 478 bytů. Bylo jich nejvíce za posledních 5 let. Více než polovina z nich byla situována v nových rodinných domech.

  • Bytová výstavba v Olomouckém kraji v roce 2017 - komentář
  • Zahájená a dokončená bytová výstavba podle okresů Olomouckého kraje v letech 2003 až 2017
  • Zahájená a dokončená bytová výstavba podle okresů Olomouckého kraje v roce 2017
  • Graf - Zahájené byty podle okresů Olomouckého kraje
  • Graf - Dokončené byty podle okresů Olomouckého kraje
  • Zahájená a dokončená bytová výstavba podle krajů ČR v roce 2017
  • Graf - Zahájené byty v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Dokončené byty v Olomouckém kraji podle čtvrtletí