Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2021

 

12. 8. 2021

Během 1. pololetí letošního roku byla na území Olomouckého kraje zahájena výstavba 800 bytů. Ve stejném období stavební úřady evidovaly 929 dokončených bytů. Ve srovnání s 1. pololetím minulého roku se snížil jak počet zahájených bytů (o 78 bytů méně), tak i počet dokončených bytů (o 190 bytů méně).

Zahájené byty

Podle předběžných výsledků počet 800 zahájených bytů v Olomouckém kraji v průběhu 1. pololetí tohoto roku představoval další meziroční pokles, a to o 8,9 %. Ke snížení došlo u nové výstavby bytů, kterých bylo zahájeno 651. Meziročně jich bylo o 104 bytů méně, což odpovídalo poklesu o 13,8 %. Naopak zahájených bytů, které vzniknou změnou dokončených staveb, bylo 149 a ve srovnání s 1. pololetím 2020 se jejich počet zvýšil o 26 bytů. Relativní nárůst dosáhl 21,1 %. U zahájené výstavby bytů převažovaly byty v nových rodinných domech (471 bytů) nad byty v nových bytových domech (178 bytů). V nebytových prostorách byla zahájena výstavba pouze 16 bytů.

Byty zahájené v Olomouckém kraji tvořily 3,9 % z celkového počtu zahájených bytů v České republice. Jejich počet se meziročně zvýšil o 1 692 bytů (tj. o 9,1 %) na 20 335 zahájených bytů. Meziročně vyšší počet zahájených bytů byl evidován v 10 ze 14 krajů. Absolutně nejvíce jich bylo zahájeno ve Středočeském (3 451 bytů) a Jihomoravském kraji (2 860 bytů).

Ve srovnání okresů Olomouckého kraje bylo tradičně nejvíce bytů zahájeno v okrese Olomouc. Celkem se jednalo o 277 bytů (tj. 34,6 % z počtu zahájených bytů v kraji). Byty zahájené v okrese Prostějov tvořily jednu čtvrtinu (214 bytů, tj. 26,8 %) a byty zahájené na území okresu Přerov představovaly necelou pětinu zahájených bytů v kraji (152 bytů, tj. 19,0 %). Počty bytů zahájených v okresech Jeseník a Šumperk pak byly téměř shodné (78, resp. 79 bytů). Na Jesenicku bylo v 1. pololetí 2021 zahájeno více bytů než kolik jich bylo zahájeno v celém loňském roce (73 bytů). V okresech převládala zahájená výstavba v nových rodinných domech, kromě okresu Prostějov, kde bylo zjištěno více zahájených bytů v nových bytových domech.

 

Dokončené byty

V 1. pololetí 2021 bylo podle předběžných výsledků v Olomouckém kraji dokončeno 929 bytů, což bylo o 190 bytů méně než ve stejném období minulého roku (pokles o 17,0 %). O pětinu nižší byl počet dokončených bytů v nové výstavbě, kterých bylo zkolaudováno 865 (pokles o 19,3 %). Dalších 64 bytů vzniklo změnou již dříve dokončených staveb. Podobně jako u zahájených bytů bylo nejvíce dokončených bytů v nových rodinných domech (577 bytů). Výrazný pokles byl zaznamenán u dokončených bytů v nových bytových domech. Jejich počet 285 bytů byl poloviční oproti počtu v 1. pololetí 2020. V nebytových budovách bylo dokončeno 13 bytů.

V celé České republice bylo dokončeno 16 991 bytů, což bylo meziročně o 1 734 bytů více (nárůst o 11,4 %). Pouze 3 kraje evidovaly snížení počtu dokončených bytů s tím, že pokles v Olomouckém kraji byl nejvyšší. Na celkovém počtu dokončených bytů se krajský výsledek podílel 5,5 %. Nejvíce dokončených bytů bylo ve Středočeském kraji (3 214 bytů) a v hl. m. Praze (2 699 bytů).

Nejvíce dokončených bytů v kraji, téměř polovina, byla zkolaudována stavebními úřady v okrese Olomouc (452 bytů, tj. 48,7 % z celkového počtu dokončených bytů v kraji). Nejméně, pouze 29 bytů, jich bylo dokončeno v okrese Jeseník. Počet dokončených bytů v ostatních okresech byl zhruba na stejné úrovní (v okrese Prostějov 160 bytů, v okrese Šumperk 148 bytů a v okrese Přerov 140 dokončených bytů).

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech okresech kraje, i když v okrese Olomouc bylo srovnání s počtem bytů v nových bytových domech poměrně vyrovnané (222 dokončených bytů v nových rodinných domech ku 213 dokončeným bytům v nových bytových domech).

Více informací naleznete v časových řadách.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2021 - komentář
  • Zahájené byty podle druhu stavby podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2021
  • Dokončené byty podle druhu stavby podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2021
  • Graf - Zahájené byty v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Dokončené byty v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Bytová výstavba podle okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2021