Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2019

 

7. 8. 2019

Během 1. pololetí 2019 byla v Olomouckém kraji zahájena výstavba 1 214 bytů. Dokončeno bylo podle předběžných údajů 1 055 bytů, což bylo o 57,7 % více než v 1. pololetí loňského roku. Výrazně se zvýšil především počet dokončených bytů v bytových domech.

Celkem 1 214 zahájených bytů v 1. pololetí letošního roku na území Olomouckého kraje představovalo meziroční nárůst o 160 bytů (o 15,2 % více). V mezikrajském srovnání se počet zahájených bytů zvýšil ve většině krajů, pouze 4 kraje zaznamenaly pokles. Na celkovém počtu 19 102 zahájených bytů v ČR se Olomoucký kraj podílel z 6,4 %. Ke zvýšení počtu zahájených bytů v kraji došlo především změnou dokončených staveb, kterou vznikne o 191 bytů více než před rokem, celkem 293. Tři čtvrtiny zahájených bytů však byly započaty novou výstavbou budov, celkem 921, oproti 1. pololetí 2018  jich bylo zahájeno o 31 méně.

Ve srovnání s 1. pololetím předchozího roku byla zahájena větší výstavba bytů v rodinných domech (o 26 bytů více, celkem 473 bytů). Naproti tomu se snížilo zahájení  výstavby bytů v bytových domech (o 54 bytů méně, celkem 446 zahájených bytů). Byl zjištěn vysoký nárůst zahájených bytů, které vzniknou v nástavbách, přístavbách nebo vestavbách k existujícím bytovým domům (o 101 bytů více, celkem 119), počet takto zahájených bytů k rodinným domům zase meziročně poklesl (o 5 bytů na celkem 33 zahájených bytů). Zvýšení bylo evidováno i u zahájených bytů v nebytových prostorách (o 20 bytů, celkem 63 bytů) i u zahájených bytů ve stavebně upravených prostorách (o 22 bytů, celkem 30 bytů). Oproti předchozímu roku, kdy nebyla zahájena žádná výstavba bytů v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory, byla v letošním roce zahájena výstavba 50 těchto bytů.  

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019

Podle jednotlivých okresů zaznamenal největší procentní nárůst zahájených bytů okres Jeseník, neboť během 1. pololetí zde bylo zahájeno 41 bytů, zatímco v 1. pololetí 2018 to bylo jen 5 bytů. Nejvíce bytů bylo tradičně zahájeno v okrese Olomouc (celkem 683), kde byla také soustředěna většina zahájených bytů v nových bytových domech. Meziroční pokles zaznamenal pouze okres Prostějov, kde bylo zahájeno o 202 bytů méně než v 1. pololetí minulého roku (celkem 188 bytů).

Podle předběžných údajů bylo v 1. pololetí 2019 na území Olomouckého kraje dokončeno 1 055 bytů. Bylo to o 386 bytů více než ve stejném období minulého roku (o 57,7 % více). Na celkovém počtu dokončených bytů v České republice (celkem 16 444 bytů) se Olomoucký kraj podílel 6,4 %. Jen 5 krajů zaznamenalo meziroční pokles počtu dokončených bytů, nárůst dokončených bytů v kraji byl nejvyšší ve srovnání s ostatními kraji. Výrazně k tomu přispěl nárůst dokončených bytů v nových bytových domech, kterých bylo dokončeno 432, tj. o 329 bytů více než před rokem. Přesto v kraji stále převažuje výstavba bytů v rodinných domech, kterých bylo dokončeno 485, meziročně o 15 bytů méně.

Dále bylo zkolaudováno 72 bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k už existujícím budovám, z toho 12 bytů k rodinným domkům (o 5 více než ve stejném období loňského roku) a 60 bytů k bytovým domům (o 40 více). Dalších 25 bytů bylo dokončeno v nebytových budovách (o 4 méně než v 1. pololetí 2018) a 41 bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách (o 31 více).  Stejně jako v minulém roce nebyl dokončen žádný byt v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory.

Nejvíce dokončených bytů bylo sledováno v okrese Olomouc (594 bytů), z nichž velká část byla zkolaudována v bytových domech (346 bytů). Největší procentní zvýšení počtu dokončených bytů se týkalo opět okresu Jeseník, kde bylo dokončeno 51 bytů (v 1. pololetí 2018 tam byla ukončena výstavba pouze 19 bytů). Vysoký nárůst byl zjištěn i v okrese Přerov (112 dokončených bytů oproti 51 v loňském roce) a v okrese Šumperk (137 bytů oproti 86). Jediným okresem s poklesem počtu dokončených bytů byl okres Prostějov, kde bylo dokončeno o 12 bytů méně než v 1. pololetí předchozího roku (celkem 161 bytů).

 

 

Více informací naleznete v časových řadách.

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2019 - komentář
  • Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019
  • Graf - Zahájené byty v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Dokončené byty v Olomouckém kraji podle čtvrtletí