Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

6. 12. 2019

V 1. až 3. čtvrtletí 2019 byla na území Olomouckého kraje zahájena výstavba 1 671 bytů. Jejich počet byl druhý nejvyšší za uplynulých 11 let. Celkový počet zahájených bytů se meziročně zvýšil o 0,7 % navzdory tomu, že nová výstavba vykázala meziroční pokles o 12,2 %. Kladnou meziroční bilanci zajistily zahájené byty v rámci změn již dokončených staveb, jejichž počet se meziročně zdvojnásobil. Během prvních devíti měsíců letošního roku bylo v kraji dokončeno rekordních 1 614 bytů. Především díky vysoké rozestavěnosti bytových domů z posledních let se celkový počet dokončených bytů zvýšil meziročně o 62,7 %. Jednalo se o nejvyšší meziroční růst mezi všemi kraji ČR.

V 1. až 3. čtvrtletí 2019 bylo v Olomouckém kraji zahájeno 1 671 bytů, tj. o 0,7 % více než ve stejném období předchozího roku. V nové výstavbě, která reprezentuje klíčovou skupinu zahájené bytové výstavby, bylo zahájeno 1 293 bytů (meziročně o 12,2 % méně). Zbývajících 378 bytů bylo zahájeno v rámci změn již dokončených staveb (meziročně o 102,1 % více). Ačkoliv počet zahájených bytů v nové výstavbě se meziročně o osminu snížil, zůstal třetí nejvyšší za posledních 11 let. Z celkového počtu 1 671 zahájených bytů bylo 54,3 % z nich situováno v okrese Olomouc (908 bytů), 17,2 % v okrese Prostějov (287 bytů), 12,6 % v okrese Šumperk (210 bytů), 12,0 % v okrese Přerov (201 bytů) a 3,9 % v okrese Jeseník (65 bytů). V rámci Olomouckého kraje byl meziroční pokles počtu zahájených bytů sledován pouze na Prostějovsku (o 167 bytů). Absolutně nejvyšší nárůst náležel Olomoucku (o 83 bytů) a Jesenicku (o 42 bytů).

Nejvyšší podíl zahájených bytů v Olomouckém kraji připadal na novostavby rodinných domů. V nich bylo zahájeno 702 bytů, tj. 42,0 % z celku. V rámci kraje bylo nejvíce bytů v nových rodinných domech zahájeno v nejrozlehlejším a nejlidnatějším okrese Olomouc (244 bytů, tj. 34,8 %). S odstupem následovaly okresy Šumperk (20,9 %), Prostějov (20,8 %) a Přerov (19,2 %). Nejméně bytů bylo v novostavbách rodinných domů zahájeno v nejmenším a nejméně lidnatém okresu Jeseník (30 bytů, tj. 4,3 %).

Druhý nejvyšší počet nově zahájených bytů v kraji byl budován v nových bytových domech. V těchto stavbách bylo zahájeno 588 bytů, tj. 35,2 % z celku. Zjištěný podíl byl po Praze, Libereckém a Karlovarském kraji čtvrtý nejvyšší v ČR. V Olomouckém kraji bylo zcela nejvíce bytů v nových bytových domech situováno v okrese Olomouc (487 bytů, tj. 82,8 %), a to především díky výstavbě v krajském sídle. S výrazným odstupem následovaly okresy Prostějov (5,8 %), Šumperk (5,4 %), Jeseník (3,6 %) a Přerov (2,4 %).

V nástavbách, přístavbách a vestavbách bylo v prvních třech čtvrtletích tohoto roku zahájeno 58 bytů v rodinných domech a 139 bytů v domech bytových. V rámci změn stávajících rodinných a bytových domů bylo nejvíce bytů zahájeno na Olomoucku. V nebytových budovách byla zahájena výstavba 99 bytů, v domovech – penzionech a domovech pro seniory 50 bytů a ve stavebně upravených nebytových prostorách 35 bytů.

V České republice byla v prvních devíti měsících letošního roku zahájena výstavba 29 137 bytů. Meziročně se jejich počet zvýšil o 17,8 %. Meziroční růst zahájené bytové výstavby charakterizoval 10 krajů, relativně nejvíce kraj Liberecký (o 98,8 %) a Prahu (o 81,3 %). Čtveřice krajů zaznamenala trend opačný, a to kraj Královéhradecký (o 8,5 %), Ústecký (o 6,5 %), Kraj Vysočina (o 6,2 %) a Středočeský (o 0,9 %). Více než polovina všech zahájených bytů v ČR se nacházela v Praze (4 892 bytů), kraji Středočeském (4 873 bytů), Jihomoravském (3 606 bytů) a Moravskoslezském (2 546 bytů).

V 1. až 3. čtvrtletí 2019 bylo v Olomouckém kraji dokončeno 1 614 bytů. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k nárůstu o 62,7 % na nejvyšší hodnotu od počátku měsíčního publikování dokončené bytové výstavby v roce 2006. Prudký meziroční růst byl současně nejvyšší v meziročním srovnání. Počet a struktura zahájených bytů se s jistým zpožděním, odpovídajícímu běžné délce výstavby, promítá do počtu a struktury bytů dokončených. Zcela nejvíce bytů je v rámci kraje dlouhodobě dokončováno v okrese Olomouc. V 1. až 3. čtvrtletí 2019 zde bylo dokončeno 972 bytů (tj. 60,2 %). V celorepublikovém pohledu byl v okrese Olomouc dokončen 4. nejvyšší počet bytů ze všech 77 okresů, a to po okresech Praha (4 331 bytů), Praha-východ (1 067 bytů) a Brno-město (973 bytů). Po okrese Olomouc byl nejvyšší počet dokončených bytů v kraji sledován v okrese Prostějov (13,5 %), Šumperk (12,3 %) a Přerov (9,7 %). Nejnižší počet náležel okresu Jeseník (4,3 %). Ve všech okresech Olomouckého kraje došlo k meziročnímu růstu. Zcela nejvyšší zvýšení počtu dokončených bytů bylo zjištěno na Olomoucku (o 448 bytů). Se značným odstupem následovalo Přerovsko (o 69 bytů), Šumpersko (o 57 bytů) a Jesenicko (o 40 bytů). Nejnižší zvýšení bylo sledováno na Prostějovsku (o 8 bytů).

V novostavbách bytových domů bylo zkolaudováno 711 bytů (tj. 44,1 % z celku) a v novostavbách rodinných domů 704 bytů (tj. 43,6 %). Jestliže počet dokončených bytů v novostavbách bytových domů odpovídal zcela nejvyšší hodnotě od počátku měsíčního sledování tohoto ukazatele v roce 2006, v novostavbách rodinných domů se i přes mírný meziroční pokles jednalo o druhou nejvyšší hodnotu. V kraji bylo dokončeno 92 bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách, 87 bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným a bytovým domům a 20 bytů v nebytových budovách.

 

Nejvyšší koncentrace bytové výstavby je tradičně soustředěna v Olomouci a jeho dostupném okolí. V novostavbách rodinných domů bylo v okrese Olomouc zkompletováno 331 jednotek (tj. 47,0 % z celku), v novostavbách bytových domů dokonce 592 jednotek (tj. 83,3 % z celku). Nejvíce bytů v nových bytových domech bylo po okrese Olomouc dokončeno v okrese Šumperk (9,8 %), následovaly okresy Prostějov (4,1 %) a Přerov (2,8 %). Na Jesenicku nebyl ve sledovaném období zkolaudován žádný byt v novém bytovém domě. Nejvíce bytů v nových rodinných domech bylo po okrese Olomouc dokončeno v okresech Prostějov (18,8 %), Přerov a Šumperk (shodně 15,1 %). Nejméně jich bylo zkompletováno na Jesenicku (4,1 %).

V České republice bylo během ledna až září 2019 dokončeno 25 782 bytů, tj. o 10,8 % více než ve stejném období loňského roku. Jednalo se o nejvyšší počet za uplynulých 10 let. Meziroční růst dokončených bytů zapříčinil především více než čtvrtinový přírůstek bytů v novostavbách bytových domů. Růst dokončené bytové výstavby zaznamenaly meziročně všechny kraje s výjimkou krajů Libereckého, Pardubického, Kraje Vysočiny a Moravskoslezského. Relativně nejvyšší přírůstky vykázal kraj Olomoucký (o 62,7 %) a Královéhradecký (o 48,8 %). Nejvyšší meziroční pokles byl sledován v kraji Libereckém (o 22,6 %).

 

Více informací naleznete v časových řadách.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

  • Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 - komentář
  • Zahájené byty podle druhu stavby v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Zahájené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Dokončené byty podle druhu stavby v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Graf - Zahájené byty v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí
  • Graf - Dokončené byty v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí