Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2018 byla na území Olomouckého kraje zahájena výstavba 1 660 bytů. I přes meziroční pokles o 6,0 % zůstal jejich počet druhý nejvyšší za uplynulých 10 let. Na úbytku zahájených bytů se překvapivě nepodílela nová výstavba, ačkoliv reprezentuje suverénně největší skupinu všech zahájených bytů. Pokles způsobil nižší počet bytů zahájených v rámci změn již dokončených staveb. Jednalo se především o nižší počet bytů zahájených v nástavbách, přístavbách a vestavbách. Během prvních devíti měsíců letošního roku bylo v Olomouckém kraji dokončeno 1 002 bytů. Meziroční pokles činil 3,6 %. V rámci dokončené výstavby byl sledován úbytek zkompletovaných bytů v bytových domech, který však výrazně tlumil meziroční nárůst dokončených bytů v domech rodinných. Počet dokončených bytů v rodinných domech byl nejvyšší od vzniku Olomouckého kraje v roce 2000.

 • Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 - komentář
 • Zahájené a dokončené byty v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí daného roku
 • Zahájené a dokončené byty podle krajů ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Zahájené a dokončené byty podle okresů Olomouckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Graf - Struktura zahájených a dokončených bytů v okresech Olomouckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Graf - Zahájené a dokončené byty v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí daného roku
 • Kontakt:
  Ing. Jiří Frelich
  Krajská správa ČSÚ v Olomouci
  tel.: 585 731 527
  e-mail: jiri.frelich@czso.cz