Bytová výstavba v Olomouckém kraji v roce 2020

 

22. 2. 2021

V průběhu roku 2020 byla na území Olomouckého kraje zahájena výstavba 1 917 bytů. Meziroční úbytek zahájených bytů o 8,2 % zapříčinil zejména pokles zahájených bytů v rámci změn již dokončených staveb. Naproti tomu byl v roce 2020 dokončen rekordní počet bytů, a to 2 211 bytů. Od 90 let nebylo v žádném roce na území kraje dokončeno více bytů. Ve srovnání s rokem 2019 se počet dokončených bytů zvýšil o 11,4 % především díky vysokému počtu dokončených bytů na Olomoucku, a to hlavně v nových bytových domech.

Zahájené byty

V Olomouckém kraji byla v roce 2020 zahájena výstavba 1 917 bytů. Oproti předchozímu roku bylo zahájeno o 172 bytů méně (o 8,2 %). Ačkoliv počet zahájených bytů klesl na čtyřleté minimum, jednalo se o 4. nejvyšší hodnotu za posledních 12 let. Novou výstavbou bylo zahájeno 1 675 bytů (87,4 % z celkového počtu zahájených bytů) a dalších 242 bytů vznikne v už dokončených stavbách (12,6 %). V meziročním srovnání zůstal počet zahájených bytů v nové výstavbě na stejné úrovni, výrazněji poklesl počet zahájených bytů v dokončených stavbách (o 41,8 % méně). Více než polovinu ze zahájených bytů tvořily byty v nových rodinných domech (1 013 bytů, tj. 52,8 % z celkového počtu zahájených bytů). Dalších 654 bytů bylo zahájeno v nových bytových domech (34,1 %) a v nebytových budovách byla evidována zahájená výstavba 85 bytů (4,4 %).

Počet zahájených bytů v kraji tvořil 5,4 % z celkového počtu zahájených bytů v celé České republice. Ten se meziročně snížil o 8,9 % a činil 35 253 bytů. Ve srovnání s počtem zahájených bytů v roce 2019 došlo k poklesu zahájených bytů u 9 krajů, včetně Olomouckého kraje. V rámci kraje se počet zahájených bytů snížil ve všech okresech, nejvíce na Šumpersku (pokles o 12,8 %) a nejméně na Přerovsku (pokles o 3,2 %). Více než polovina bytů byla zahájena v okrese Olomouc (1 004 bytů), kde převládly byty zahájené v nových bytových domech. V ostatních okresech bylo více zahájených bytů v novostavbách rodinných domů, jejichž počet na Olomoucku tvořil jen třetinu ze zahájených bytů. V okrese Šumperk nebyla zahájena žádná nová stavba bytového domu.

 

Dokončené byty

V roce 2020 bylo podle předběžných výsledků v Olomouckém kraji dokončeno 2 211 bytů. To bylo o 227 bytů více než v předchozím roce (o 11,4 % více). Od vzniku Olomouckého kraje to bylo nejvíce. Většina dokončených bytů vznikla novou výstavbou budov (93,4 %), pouze 147 bytů bylo dokončeno změnou v již dokončených stavbách. Nárůst počtu dokončených bytů byl způsoben vysokým počtem dokončených bytů v nových bytových domech, kterých bylo zkolaudováno 1 023, tj. o 306 bytů více než v předchozím roce (o 42,7 % více). V nových rodinných domech bylo dokončeno 1 033 bytů. To bylo o 20 bytů více než v roce 2019 (o 2,0 % více). V nebytových budovách bylo zaznamenáno dokončení pouze 17 bytů.

Nejvíce dokončených bytů bylo v kraji evidováno v okrese Olomouc, a to 1 270 bytů (57,4 % z celkového počtu dokončených bytů v Olomouckém kraji). Vyšší počet dokončených bytů byl zjištěn pouze v okrese Praha-východ (1 450 bytů) a samozřejmě v hlavním městě Praze (5 445 bytů), pokud území hlavního města započteme jako jeden okres. Naproti tomu, téměř na konec žebříčku 77 okresů podle počtu dokončených bytů, se dostal se 74 dokončenými byty okres Jeseník. Méně bytů bylo dokončeno pouze v okrese Most (69 bytů).

Meziroční zvýšení počtu dokončených bytů v kraji bylo zaznamenáno v okrese Prostějov, kde bylo celkem 478 dokončených bytů, tj. o 207 více než v roce 2019, a v okrese Olomouc, kde nárůst činil 135 bytů. Největší pokles počtu dokončených bytů nastal na Přerovsku, kde bylo zkolaudováno 177 bytů, tj. o 69 bytů méně než v předchozím roce. K poklesu došlo ale i v okrese Jeseník (o 12 bytů méně než v roce 2019), i v okrese Šumperk (o 34 bytů méně, celkem 212 dokončených bytů v roce 2020).

Počet dokončených bytů v České republice v roce 2020 činil 34 433 bytů, na čemž se dokončené byty v kraji podílely 6,4 %. Ve srovnání s rokem 2019 se počet dokončených bytů snížil o 5,4 %. Olomoucký kraj patřil spolu s Moravskoslezským krajem a Krajem Vysočina ke krajům s meziročním zvýšením počtu dokončených bytů.

Více informací naleznete v časových řadách.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Bytová výstavba v Olomouckém kraji v roce 2020 - komentář
  • Zahájené byty podle druhu stavby podle krajů a okresů Olomouckého kraje v roce 2020
  • Dokončené byty podle druhu stavby podle krajů a okresů Olomouckého kraje v roce 2020
  • Graf - Zahájené byty v Olomouckém kraji
  • Graf - Dokončené byty v Olomouckém kraji
  • Graf - Zahájené a dokončené byty podle okresů Olomouckého kraje