Bytová výstavba a vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji v roce 2016

 

V roce 2016 bylo na území Olomouckého kraje dokončeno 1 336 bytů, což bylo o 241 bytů více než v předcházejícím roce. Ukazují to předběžné výsledky statistiky dokončených bytů. Naproti tomu počet zahájených bytů zaznamenal meziroční pokles o 82 bytů, celkem byla zahájena výstavba 1 386 nových bytů. Stavební úřady vydaly v roce 2016 na území kraje 3 879 stavebních povolení a ohlášení s celkovou orientační hodnotou staveb ve výši 13 842 mil. Kč.

  • Bytová výstavba a vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji v roce 2016 - komentář
  • Zahájené byty podle druhu stavby podle krajů v roce 2016
  • Graf - Zahájené byty v Olomouckém kraji
  • Dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v roce 2016
  • Graf - Dokončené byty v Olomouckém kraji
  • Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb podle krajů v roce 2016