Analýza společenské a hospodářské situace na území Euroregionu Praděd

 

obálka


Publikace poskytuje řadu statistických dat o Euroregionu Praděd. Vznikla ve spolupráci s polským sdružením Euroregion Pradziad v polsko-české jazykové verzi. V krátkém úvodu jsou představeny základní informace o zřízení Euroregionu Praděd a mapa zapojených obcí. Následuje analýza sociální a ekonomické situace euroregionu, na kterou navazuje tabulková příloha rozdělená do samostatných kapitol. V prvních tabulkách jsou uvedena data za Euroregion Praděd včetně rozdělení na polskou a českou část v časové řadě od roku 1998. V další kapitole se nachází tabulky se základními údaji o členských obcích v porovnání dat z let 1998, 2008 a 2017. Následuje oddíl věnovaný podrobnějším údajům o obcích na polské straně euroregionu. V poslední části tabulkové přílohy jsou publikovány údaje v časové řadě za Opolský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

  • Publikace v PDF (4,1 MB)