Aglomerace v kraji Opolském, Olomouckém a Moravskoslezském v letech 2010–2018

 

obálka






Brožurku se srovnáním aglomerací připravil polský statistický úřad z města Opolí. Pomocí krátkých analytických textů, tabulek a grafických objektů představil základní statistické informace o Opolské, Olomoucké a Ostravské aglomeraci. V brožurce jsou publikována data za obyvatelstvo, školství, bytovou výstavbu a podnikající subjekty v aglomeracích a data za města Opolí, Olomouc a Ostravu.

  • Publikace v PDF (13,3 MB)