Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin úmrtí v Libereckém kraji v roce 2021

 

V průběhu roku 2021 v Libereckém kraji zemřelo celkem 5 880 osob, mezi kterými z 53,1 % převažovali muži. Nejčastějšími příčinami úmrtí jsou onemocnění oběhové soustavy a novotvary, Covid-19 byl příčinou úmrtí v téměř pětině případů.

V průběhu roku 2021 v Libereckém kraji zemřelo celkem 5 880 osob, tj. o 628 osob více než v roce 2020 a o 1 273 osob více než v roce 2019. Počty zemřelých zjištěné v posledních dvou letech pak byly nejvyšší od roku 1990. Ve struktuře zemřelých z hlediska pohlaví z 53,1 % převažovali muži, z hlediska věku 33,2% podíl představovaly osoby ve věku 70–79 let a 28,1% podíl osoby ve věku 80–89 let. Nejvíce žen zemřelo ve věkové kategorii 80–89 let (938 žen, tj. 34,0 % z celkového počtu 2 759 zemřelých žen). Muži naopak nejčastěji umírali ve věku 70–79 let (1 152 mužů, tj. 36,9 % z celkového počtu 3 121 zemřelých mužů).

Nejčastější příčinou úmrtí v Libereckém kraji jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy, každý rok na tyto příčiny zemře okolo dvou tisíc lidí. Relativní podíl úmrtí z těchto příčin neustále klesá – od roku 2013 se pohybuje pod hranicí 50 %, v posledních dvou letech poklesl pod 40 %. V roce 2021 na tuto příčinu zemřelo 35,2 % osob (v České republice dokonce pouze 34,2 %). Více než třetinu těchto úmrtí způsobily formy ischemické choroby srdeční, infarkt myokardu zapříčinil 13,2 % úmrtí. Druhou nejčetnější příčinou úmrtí byly novotvary. V roce 2021 v Libereckém kraji na nádorová onemocnění zemřelo 1 163 osob, tedy 19,8 % zemřelých (tj. stejná hodnota jako za Českou republiku). V roce 2020 se podíl zemřelých na nádorová onemocnění v našem kraji za posledních 10 let poprvé snížil pod 25% hranici, v roce 2021 poklesl dokonce pod 20 %. Z pohledu přesně specifikované příčiny se nejčastěji jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary průdušky – bronchu a plíce (251 případů, tj. 21,6 % zemřelých). Další nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné novotvary v roce 2021 byly novotvary tlustého střeva a konečníku (131 případů, tj. 11,3 %) a slinivky břišní (101 případů, tj. 8,7 %).

Graf - Struktura zemřelých podle příčiny smrti podle krajů v roce 2021

Na nemoci dýchací soustavy v Libereckém kraji v roce 2021 zemřelo 349 osob (meziročně o 25 osob méně), což je 5,9% podíl z celkového počtu zemřelých. Příčinou řady úmrtí jsou také poranění, otravy a úmyslné sebepoškozování (sebevraždy). V důsledku tzv. vnějších příčin ve sledovaném roce v kraji zemřelo 240 osob, tj. 4,1 % (meziročně o 10 osob méně). Sebevraždou život ukončilo 62 osob (25,8 % všech úmrtí z vnějších příčin), z toho 51 mužů.

Výše zmíněné poklesy hodnot počtu či podílu úmrtí jsou však ovlivněny vysokým počtem zemřelých na Covid-19. Na tento nový virus zemřelo v roce 2020 v Libereckém kraji 389 osob (7,4 %), v loňském roce to bylo již 1 078 osob (18,3 %).

Také v okresech Libereckého kraje byly nejčastější příčinou úmrtí nemoci oběhové soustavy. Nejvyšší podíl zemřelých osob na následky těchto nemocí byl v roce 2021 vykázán v okrese Semily (38,1 %), nejnižší v okrese Jablonec nad Nisou (34,1 %). Druhou nejčastější příčinou v kraji i ve třech okresech (Česká Lípa, Liberec a Semily) byly novotvary, na třetí místo již patřil Covid-19. V okrese Jablonec nad Nisou je na druhém místě Covid-19, na třetím novotvary.

 

Další informace naleznete v publikaci Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech - 2012 až 2021

 

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin úmrtí v Libereckém kraji v roce 2021 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v Libereckém kraji
  • Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2021
  • Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti podle okresů Libereckého kraje v roce 2021
  • Grafy
  • Zemřelí podle krajů v roce 2021
  • Struktura zemřelých podle příčiny smrti podle krajů v roce 2021
  • Zemřelí podle věkových skupin a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2021
  • Zemřelí podle příčin v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2021