Zemřelí podle příčin úmrtí v Libereckém kraji v roce 2017

 

V průběhu roku 2017 v Libereckém kraji zemřelo celkem 4 707 osob (tj. nejvíce od roku 1992), počet zemřelých se tak meziročně zvýšil o 322 osob (7,3 %). Z hlediska pohlaví měli mírnou převahu muži, kteří tvořili 50,8 % zemřelých, z hlediska věkové struktury převažovaly mezi zemřelými osoby ve věku 85–89 let (16,5 %) a 70–74 let (14,4 %). Nejvíce žen zemřelo rovněž ve věkové kategorii 85–89 let (21,1 %), 16,2 % pak v kategorii 80–84 let. Muži naopak nejčastěji umírali ve věku 70–74 let (17,3 % zemřelých mužů), ve věku 65–69 let zemřelo 14,6 % a ve věku 80–84 let 12,5 % mužů. Do jednoho roku od narození zemřelo 18 dětí, tzn. 3,8 dětí na 1 000 živě narozených dětí. Nejvyšší kojenecká úmrtnost byla vykázána v Karlovarském kraji (5,1 ‰), nejnižší v Kraji vysočina (1,5 ‰). Hodnota zjištěná v Libereckém kraji byla 3. nejvyšší.

V přepočtu na 1 000 obyvatel zemřelo v roce 2017 v Libereckém kraji 10,7 osob. Tato skutečnost náš region řadí mezi osm krajů, ve kterých se úmrtnost pohybovala nad republikovým průměrem (10,5 ‰). Nejnižší úmrtnost v přepočtu na 1 000 obyvatel byla vykázána v Hlavním městě Praze (9,5 ‰), naopak nevyšší v Karlovarském kraji (11,5 ‰). Liberecký kraj v tomto srovnání obsadil 7. nejvyšší příčku.

Graf - zemřelí podle věkových skupin a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2017

Nejčastější příčinou úmrtí jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy, a to i přesto, že podíl těchto příčin se v posledních letech snižuje a za posledních deset let je nejnižší. Z výše uvedeného celkového počtu zemřelých v roce 2017 těmto nemocem podlehlo 43,4 % osob (v České republice 44,3 %), zatímco v roce 2008 to bylo 51,6 % osob. Vyšší podíl zemřelých na nemoci srdce vykazují dlouhodobě ženy (46,8 % žen zemřelých v roce 2017) než muži (40,2 % mužů zemřelých v roce 2017). Více než 39 % těchto úmrtí způsobily ostatní formy ischemické choroby srdeční, cévní nemoci mozku byly příčinou 18,1 % úmrtí a infarkt myokardu 12,3 % úmrtí.

Druhou nejčetnější příčinou úmrtí jak v České republice, tak v Libereckém kraji, jsou novotvary. V roce 2017 v Libereckém kraji na nádorová onemocnění zemřelo 1 212 osob, tedy více než čtvrtina zemřelých (v České republice 25,0 %) a z 98,5 % se jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary. Podíl zemřelých na nádorová onemocnění v našem kraji za posledních 10 let neklesl pod 25,0% hranici. Vyšší podíl zemřelých na novotvary byl zjištěn u mužů (27,5 % zemřelých mužů v roce 2017), v případě žen dosáhl 23,9 %. Z pohledu přesně specifikované příčiny se dlouhodobě nejčastěji jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary průdušky – bronchu a plíce (20,5 % zemřelých na novotvary). Druhou nejčastější příčinou úmrtí na novotvary byly zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (7,7 %), na zhoubné novotvary tlustého střeva zemřelo 91 osob (7,5 %). Zhoubné novotvary prsu v roce 2017 způsobily 6,2 % úmrtí a týkaly se pouze zemřelých žen (13,6 % z žen zemřelých na novotvary). Na zhoubné novotvary slinivky břišní zemřelo 85 osob (7,0 %) a na zhoubné novotvary žaludku 53 osob (4,5 % z celkového počtu zemřelých na novotvary).

Příčinou řady úmrtí jsou také poranění, otravy a úmyslné sebepoškozování (sebevraždy). V důsledku tzv. vnějších příčin v roce 2017 v Libereckém kraji zemřelo 276 osob – meziročně o 13,6 % více. Sebevraždou ukončilo život 78 osob (nejvyšší počet za posledních 10 let), z toho 60 mužů (76,9 %).

V okresech Libereckého kraje jsou nejčastější příčinou úmrtí také nemoci oběhové soustavy, druhou pak novotvary a třetí vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti. Výjimkou je okres Jablonec nad Nisou, ve kterém třetí nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci dýchací soustavy. Nejvyšší podíl zemřelých osob na následky nemocí oběhové soustavy byl v roce 2017 vykázán v okrese Semily (48,5 %), nejnižší v okrese Liberec (39,6 %). Na novotvary v tomto roce zemřelo relativně nejméně osob v okrese Semily (21,4 %) a nejvíce v okrese Liberec (28,8 %).

Vzhledem k tomu, že intenzita úmrtnosti je silně závislá na věku, jsou pro srovnání celkové úrovně úmrtnosti v krajích podle příčin použity tzv. standardizované míry, které eliminují vliv věkové struktury zemřelých. Standardem je v tomto případě populace České republiky.

Z tohoto pohledu byla míra úmrtnosti mužů i žen v Libereckém kraji v roce 2017 nadprůměrná – v případě mužů čtvrtá (1 411 zemřelých na 100 tis. obyvatel) a v případě žen čtvrtá (870 zemřelých na 100 tis. obyvatel) nejvyšší. A také z tohoto pohledu je evidováno nejvíce zemřelých na nemoci oběhové soustavy a dále novotvary.

Nad průměrem České republiky byla v roce 2017 standardizovaná míra úmrtnosti mužů pro novotvary (363 zemřelých na 100 tis. obyvatel, tj. 4. nejvyšší hodnota), pro nemoci oběhové soustavy (613 zemřelých na 100 tis. obyvatel, 5. nejvyšší hodnota) a pro vnější příčiny (97 zemřelých na 100 tis. obyvatel, 2 nejvyšší hodnota). Stejně tak byla zjištěna nadprůměrná míra úmrtnosti žen na novotvary (220 zemřelých na 100 tis. obyvatel, 3. nejvyšší hodnota), pro nemoci oběhové soustavy (391 zemřelých na 100 tis. obyvatel, 7. nejvyšší hodnota), a pro vnější příčiny (35 zemřelých na 100 tis. obyvatel, 2. nejvyšší hodnota).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Zemřelí podle příčin úmrtí v Libereckém kraji v roce 2017 - komentář
 • Tabulky
 • Zemřelí podle příčin smrti v Libereckém kraji v letech 2008–2017
 • Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2017
 • Zemřelí podle příčin smrti podle okresů Libereckého kraje v roce 2017
 • Grafy
 • Zemřelí podle krajů v roce 2017
 • Struktura zemřelých podle příčiny smrti podle krajů v roce 2017
 • Zemřelí podle věkových skupin a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2017
 • Zemřelí na novotvary a nemoci oběhové soustavy podle pohlaví a věku v Libereckém kraji v roce 2017
 • Standardizované míry úmrtnosti podle pohlaví a krajů v roce 2017
 • Zemřelí na novotvary podle pohlaví a krajů v roce 2017
 • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy podle pohlaví a krajů v roce 2017
 • Zemřelí na nemoci dýchací soustavy podle pohlaví a krajů v roce 2017
 • Zemřelí na vnější příčiny podle pohlaví a krajů v roce 2017