Vývoj průměrných mezd ve 4. čtvrtletí a v 1. až 4. čtvrtletí 2020

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Libereckém kraji dosažená v roce 2020 se meziročně zvýšila o  1 125 Kč na 32 837 Kč. Mzda rostla také ve 4. čtvrtletí 2020, a to o 2 398 Kč na 36 081 Kč.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (v přepočtu na plně zaměstnané) v Libereckém kraji v roce 2020 dosáhla hodnoty 32 837 Kč a ve srovnání s rokem 2019 se zvýšila o 1 125 Kč. Nominální nárůst představoval 3,5 %, reálné zvýšení vzhledem k 3,2% nárůstu spotřebitelských cen v České republice činilo 0,3 %.

Graf - Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích

V České republice se mzda absolutně zvýšila o 1 500 Kč. Absolutně nejvíce si polepšili zaměstnanci v Ústeckém kraji (+1 916 Kč), v našem kraji byl zaznamenán nejnižší přírůstek. Relativní nárůst v České republice dosáhl 4,4 %, reálně se mzda zvýšila o 1,2 %. Mezi kraji se nominální zvýšení pohybovalo od 3,1 % v hlavním městě Praze do 6,1 % v Ústeckém kraji. Reálně vzrostla mzda v Ústeckém kraji o 2,8 %, v hlavním městě Praze o 0,1 % poklesla.

Průměrná mzda v našem kraji byla mezi regiony 7. nejvyšší a byla o 2 774 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice, která činila 35 611 Kč. Nad republikovým průměrem se pohybovala mzda v hlavním městě Praze (43 675 Kč, +8 063 Kč) a ve Středočeském kraji (36 260 Kč, +649 Kč). Nejnižší mzda byla vykázána v Karlovarském kraji, ve kterém zaostala za republikovým průměrem o 4 431 Kč a představovala 31 180 Kč.

Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v  roce 2020 v přepočtu na plně zaměstnané 141,7 tis. osob, tj. meziročně o 5,4 tis. osob (3,7 %) méně. Počet zaměstnaných poklesl také ve všech ostatních krajích – absolutně nejvíce v kraji Moravskoslezském (-16,6 tis. osob, tj. -3,8 %), nejméně se počet zaměstnaných snížil v Pardubickém kraji (-4,4 tis. osob). Nejvyšší relativní pokles zaznamenal Karlovarský kraj (-5,5 %). Nejnižší relativní úbytek zaměstnaných vykázalo hlavní město Praha (-1,6 %), ve kterém byla soustředěna více než jedna pětina z republikového úhrnu 3 980,2 tis. zaměstnanců. V celé České republice poklesl průměrný evidenční počet pracovníků o 106,9 tis. osob (-2,6 %).

Pouze ve 4. čtvrtletí 2020 představovala průměrná hrubá měsíční nominální mzda přepočtená na plně zaměstnané v Libereckém kraji částku 36 081 Kč, meziročně tedy o 2 398 Kč (7,1 %) více. S ohledem na 2,6% navýšení spotřebitelských cen v České republice se mzda reálně zvýšila o 4,4 %. Oproti celorepublikovému průměru (38 525 Kč) byla mzda v Libereckém kraji nižší o 2 444 Kč a o 9 863 Kč zaostala za nejvyšší krajskou průměrnou mzdou vyplácenou v hlavním městě Praze (45 944 Kč). Nejnižší průměrnou mzdu pobírali zaměstnanci v Karlovarském kraji (34 200 Kč), mzda v Libereckém kraji byla  v posledním čtvrtletí roku 2020 7. nejvyšší. K meziročnímu nárůstu mezd došlo ve všech regionech. Nejvýraznější změna byla vykázána v Ústeckém kraji (+3 198 Kč, nominálně +9,6 %, reálně +6,8 %), naopak tomu bylo v hlavním městě Praze (+1 782 Kč, nominálně +4,0 %, reálně +1,4 %). Absolutní přírůstek průměrné mzdy v celé České republice představoval 2 364 Kč, nominálně se zvýšila o 6,5 %, reálně o 3,8 %.

Ve 4. čtvrtletí 2020 subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 141,2 tis. osob, tj. meziročně o 6,2 tis. osob (4,2 %) méně. Podíl našeho kraje na republikovém stavu 3 992,1 tis. zaměstnaných osob dosáhl 3,5 %. Nižší meziroční zaměstnanost vykázaly také všechny ostatní regiony České republiky s tím, že nejvyšší absolutní úbytek zaměstnanců evidovalo hlavní město Praha (-21,5 tis. osob, -2,5 %) a relativně se nejvíce zaměstnanost snížila v Karlovarském kraji (-6,6 %, -5,8 tis.).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Vývoj průměrných mezd ve 4. čtvrtletí a v 1. až 4. čtvrtletí 2020 (celá aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až. 4. čtvrtletí 2020 (přepočtené osoby)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020 (přepočtené osoby)
  • Grafy
  • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů (1. až 4. čtvrtletí 2020/1. až 4. čtvrtletí 2019)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů (4. čtvrtletí 2020/4. čtvrtletí 2019)