Vývoj průměrných mezd ve 3. čtvrtletí 2018

 

(předběžné výsledky)

Průměrná měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 2 138 Kč a dosáhla částky 29 469 Kč. Průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 2 296 Kč na 29 078 Kč.

Graf - Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2018 částky 29 469 Kč (přepočteno na plně zaměstnané osoby). V porovnání se stejným obdobím roku 2017 se tak tento průměr navýšil o 2 138 Kč, tedy nominálně o 7,8 %. Spotřebitelské ceny v České republice se v tomto období zvýšily o 2,4 %, reálný růst průměrné mzdy v našem kraji tak činil 5,3 %.

Průměrná mzda v Libereckém kraji se pohybuje pod republikovým průměrem (31 516 Kč) o 2 047 Kč a mezi kraji je pátá nejvyšší. Více než republikový průměr pobírali v průměru zaměstnanci pouze v Hlavním městě Praze (39 298 Kč) a ve Středočeském kraji (31 670 Kč). Hranici 30 tis. překročila mzda v Jihomoravském a Plzeňském kraji. Nejvyšší rozdíl v poměru k celorepublikovému průměru vykázala průměrná mzda v Karlovarském kraji, která byla o 3 522 Kč nižší a dosáhla 27 994 Kč.

Meziročně vyšší průměrnou mzdu zaznamenaly také všechny ostatní regiony České republiky. Relativně nejvyšší přírůstek byl vykázán u mzdy v Jihočeském kraji (o 9,5 %), nejnižší v Plzeňském kraji (o 7,2 %). Absolutně nejvíce se pak mzdy navýšily v Hlavním městě Praze (o 2 829 Kč), nejméně v Plzeňském kraji (o 2 033 Kč).

Pozitivně se v našem kraji vyvíjela zaměstnanost. Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2018 zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 148,7 tis. osob, tj. meziročně o 2,5 tis. osob (1,7 %) více.

V období za 1. až 3. čtvrtletí 2018 průměrná mzda dosáhla 29 078 Kč a meziroční mzdový nárůst za toto období činil 2 296 Kč (8,6 %). S ohledem na 2,2% navýšení spotřebitelských cen v České republice však mzda reálně vzrostla o 6,3 %. Ve srovnání s ostatními kraji je uvedená mzda pátá nejvyšší, o 2 147 Kč se pohybuje pod republikovým průměrem (31 225 Kč).

Meziroční nárůst průměrné mzdy opět zaznamenaly také všechny ostatní regiony. Absolutní přírůstek se pohyboval v rozmezí od 2 122 Kč (Moravskoslezský kraj) do 2 713 Kč (Středočeský kraj). V procentním vyjádření se průměrná mzda nejvíce navýšila v Královéhradeckém kraji (o 9,5 %), nejméně v Hlavním městě Praze (o 7,4 %). Pomyslný žebříček krajů co do výše průměrné mzdy s 39 371 Kč vede Hlavní město Praha, na jeho opačném konci se pak s částkou 27 437 Kč umístil Karlovarský kraj. Republikový průměr překročila mzda v Hlavním městě Praze (o 8 146 Kč) a ve Středočeském kraji (o 665 Kč). Více než 30 tis. Kč pobírali také zaměstnanci v Jihomoravském kraji. Propad mzdy v Karlovarském kraji vůči republikovému průměru představoval 3 788 Kč.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v přepočtu na plně zaměstnané v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhl 148,5 tis. osob (3,7% podíl na republikovém úhrnu 4 054,9 tis. osob). Meziročně se zaměstnanost v kraji zvýšila o 3,4 tis. osob (2,3 %).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 

Metodické vysvětlivky:

https://www.czso.cz/csu/czso/1-pmz_m

  • Vývoj průměrných mezd ve 3. čtvrtletí 2018 - komentář
  • Tabulky
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1 až 3. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
  • Grafy
  • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (3. čtvrtletí 2018/3. čtvrtletí 2017)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (1. až 3. čtvrtletí 2018/1.-3. čtvrtletí 2017)