Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí a v 1. až 2. čtvrtletí 2021

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2021 se meziročně zvýšila o 4 368 Kč na 35 567 Kč. Nárůst mzdy vykázané v 1. až 2. čtvrtletí 2021 oproti stejnému období roku 2020 činil 2 539 Kč a mzda dosáhla 33 951 Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců pracujících ve firmách se sídlem v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhla částky 35 567 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Proti stejnému období roku 2020 tak mzda v kraji vzrostla o 4 368 Kč, tj. o 14,0 %. Spotřebitelské ceny se za 2. čtvrtletí roku 2021 v České republice navýšily o 2,9 %, reálně se tedy mzda v Libereckém kraji navýšila o 10,8 %.

Graf - Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích

Průměrná mzda za Českou republiku, která při 11,3% nárůstu dosáhla 38 275 Kč, převýšila krajskou hodnotu o 2 708 Kč. Meziročně se mzda navýšila ve všech 14 krajích – absolutně i relativně nejvyšší přírůstek vykázal Královéhradecký kraj (+4 672 Kč, tj. +14,3 %) a mzda zde činila 37 406 Kč. Nadprůměrný a mezi kraji nejvyšší průměrný výdělek pobírali zaměstnanci v hlavním městě Praze (46 163 Kč), ačkoliv absolutní (+3 423 Kč) i relativní přírůstek (+8,0 %) zde byl naopak v porovnání s ostatními kraji nejnižší. Druhým krajem s nadprůměrnou mzdou byl kraj Středočeský (39 832 Kč, meziročně o 3 486 Kč a 9,6 % více). Na opačném konci žebříčku z pohledu průměrné mzdy stojí Karlovarský kraj (33 636 Kč), přestože relativní meziroční přírůstek byl v tomto regionu druhý nejvyšší (+14,1 %). Mzda v Libereckém kraji byla sedmá nejvyšší s tím, že její relativní přírůstek byl mezi kraji třetí a absolutní přírůstek druhý nejvyšší.

Meziroční nárůst v Libereckém kraji zaznamenala také zaměstnanost, a to o 1,3 tis. osob (+0,9 %). V přepočtu na plně zaměstnané tak subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2021 zaměstnávaly 143,2 tis. osob, tedy 3,6 % republikového úhrnu 3 987,4 tis. zaměstnaných osob. 

Meziroční zvýšení průměrných mezd v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2021 přestavovalo 2 539 Kč (+8,1 %) a mzda tak dosáhla 33 951 Kč. Reálný nárůst s přihlédnutím k růstu spotřebitelských cen v České republice o 2,5 % byl však jen 5,5%. V porovnání s ostatními kraji byla uvedená mzda 7. nejnižší a pod republikovým průměrem (36 807 Kč) se pohybovala o 2 856 Kč.

Růst průměrných mezd zaznamenaly také ostatní kraje. Absolutně nejvyšší přírůstek byl vykázán v Královéhradeckém kraji (+2 922 Kč), relativně nejvyšší v Kraji Vysočina (+9,3 %). Mzdový nárůst v Libereckém kraji byl v žebříčku krajů v případě relativní změny 7. nejvyšší a v případě absolutní změny 6. nejvyšší. Nejvyšší mzdu vykázalo hlavní město Praha (45 336 Kč, tj. o 8 529 Kč nad celorepublikovým průměrem). Naopak průměrná mzda v Karlovarském ve výši 31 887 Kč byla mezi kraji nejnižší a za republikovým průměrem zaostávala o 4 920 Kč.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v Libereckém kraji činil 142,6 tis. osob, tj. 3,6% podíl na republikovém úhrnu 3 971,3 tis. osob. Meziročně se údaj za náš kraj snížil o 0,8 tis. osob (-0,5 %).

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí a v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021 (přepočtené osoby)
 • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až. 2. čtvrtletí 2021 (přepočtené osoby)
 • Grafy
 • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
 • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021
 • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů
  (2. čtvrtletí 2021/1. čtvrtletí 2020)
 • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů
  (1. až 2. čtvrtletí 2021/1. až 2. čtvrtletí 2020)