Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí a v 1. až 2. čtvrtletí 2020

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda") v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2020 meziročně poklesla o 887 Kč na 30 819 Kč. V 1. až 2. čtvrtletí 2020 se mzda ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 naopak zvýšila, a to o 0,5 % na 31 073 Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců pracujících ve firmách se sídlem v Libereckém kraji dosáhla ve 2. čtvrtletí 2020 částky 30 819 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se mzda absolutně snížila o 887 Kč, relativně o 2,8 %. Za uvedené období se spotřebitelské ceny v České republice zvýšily o 3,1 %, reálně tak mzda v Libereckém kraji poklesla o 5,7 %.

Graf - Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích

Rozdíl mezi průměrnou mzdou za Českou republiku, která při 0,5% nárůstu dosáhla částky 34 271 Kč, a krajskou hodnotou činil 3 452 Kč. Meziroční zvýšení mezd bylo vykázáno v 6 krajích, a to v Ústeckém, Jihomoravském, Jihočeském, Pardubickém, Olomouckém kraji a v hlavním městě Praze. Absolutně i relativně největší přírůstek mezd byl vykázán v Ústeckém kraji (+735 Kč, +2,4 %) a mzda zde představovala částku 31 922 Kč. Naopak meziroční pokles mezd zaznamenalo 8 regionů a nejvýrazněji se snížila průměrná měsíční mzda zaměstnanců v našem kraji. Pouze o 7 Kč na 29 514 Kč poklesla mzda v Karlovarském kraji, zůstala mezi regiony nejnižší a pohybovala se pod úrovní 30 tis. Nad republikovým průměrem se nacházela mzda zaměstnanců v hlavním městě Praze (+8 164 Kč), kterému zároveň s částkou 42 435 Kč patří 1. místo mezikrajského žebříčku. Dalším nadprůměrným kraje byl Středočeský kraj (+1 863 Kč). Mzda v Libereckém kraji byla šestá nejnižší.

Meziročně se v Libereckém kraji snížila také zaměstnanost, a to o 6,5 tis. (-4,4 %). Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2020 zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 141,2 tis. osob, tj.  3,6 % republikového stavu 3 995,4 tis. zaměstnaných osob.

Vývoj průměrných mezd v 1. až 2. čtvrtletí 2020 přinesl zaměstnancům v Libereckém kraji meziroční zvýšení průměrné mzdy o 0,5 % (161 Kč) na 31 073 Kč. Reálně však mzdy poklesly o 2,8 %, neboť spotřebitelské ceny v České republice se za uvedené období zvýšily o 3,4 %. Ve srovnání s ostatními kraji to byla 7. nejnižší mzda, která se o 3 127 Kč pohybovala pod republikovým průměrem (34 200 Kč).

Průměrná mzda vzrostla také ve zbývajících krajích. Absolutně i relativně nejvyšší přírůstek vykázal Ústecký kraj (+1 238 Kč, +4,1 %). Mzdový nárůst v Libereckém kraji byl mezi regiony nejnižší. Nejvyšší průměrnou mzdu opět pobírali zaměstnanci v hlavním městě Praze (42 689 Kč, tj. o 8 489 Kč nad průměrem za Českou republiku). Naopak průměrná mzda v Karlovarském kraji ve výši 29 585 Kč byla mezi kraji nejnižší, za republikovým průměrem zaostala o 4 615 Kč.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v Libereckém kraji činil 142,7 tis. osob, tj. 3,6% podíl na republikovém úhrnu 3 992,3 tis. osob. Meziročně se údaj za náš kraj snížil o 4,7 tis. osob (3,2 %).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí a v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2020
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až. 2. čtvrtletí 2020
  • Grafy
  • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2009–2020
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů ve 2. čtvrtletí 2020
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů (2. čtvrtletí 2020/2. čtvrtletí 2019)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů (1. až 2. čtvrtletí 2020/1. až 2. čtvrtletí 2019)