Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí 2019

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2019 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o více než 2 tis. Kč na 31 709 Kč. Také vývoj průměrných mezd v 1. až 2. čtvrtletí 2019 přinesl zaměstnancům v kraji meziroční zvýšení mzdy, a to o 7,2 % (2 084 Kč) na 30 890 Kč.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2019 částky 31 709 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 se absolutně zvýšila o 2 070 Kč, relativně o 7,0 %. Za uvedené období se spotřebitelské ceny v České republice zvýšily o 2,8 %, reálně se tak mzda v Libereckém kraji zvýšila o 4,1 %.

Rozdíl mezi průměrnou mzdou za Českou republiku, která při 7,2% nárůstu dosáhla částky 34 105 Kč, a krajskou hodnotou činil 2 396 Kč. Meziroční zvýšení mezd bylo vykázáno také ve všech zbývajících krajích. Relativně nejdynamičtěji vzrostla průměrná mzda v Moravskoslezském kraji (o 7,8 %), nejpomalejší nárůst byl vykázán v Hlavním městě Praze (6,3 %). Absolutně nejvyšší přírůstek byl dosažen ve Středočeském kraji (2 500 Kč), nejnižší v Kraji Vysočina (1 891 Kč). Mzdu nad republikovým průměrem pobírali zaměstnanci v Hlavním městě Praze (42 297 Kč, tj. o 8 192 Kč více než průměr za Českou republiku), kterému zároveň s uvedenou hodnotou  patří 1. místo mezikrajského žebříčku, a ve Středočeském kraji (36 153 Kč, + 2 048 Kč). Naopak nejvíce „podprůměrná“ mzda mezi ostatními kraji a jediná pod hranicí 30 tis. Kč byla zaznamenána v Karlovarském kraji (29 691 Kč, -4 414 Kč). Průměrná mzda vykázaná v Libereckém kraji byla v rámci mezikrajského srovnání 6. nejvyšší.

Graf - Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích

Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2019 zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 148,0 tis. osob (tj. 3,6 % republikového stavu 4 095,2 tis. zaměstnaných osob). Zaměstnanost meziročně mírně poklesla, a to o 0,4 tis. osob (-0,2 %). Průměrný evidenční počet zaměstnanců se snížil také v dalších sedmi krajích, nejvýrazněji v Moravskoslezském kraji (o 3 tis. osob, tj. o 0,7 %). V pěti krajích naopak počet zaměstnanců vzrostl – nejvíce v Hlavním městě Praze (+22,1 tis. zaměstnanců, +2,7 %). V Pardubickém kraji se údaj meziročně nezměnil.

Také vývoj průměrných mezd v 1. až 2. čtvrtletí 2019 přinesl zaměstnancům v Libereckém kraji meziroční zvýšení průměrné mzdy, a to o 7,2 % (2 084 Kč) na 30 890 Kč. Reálné zvýšení představovalo 4,3 %, neboť spotřebitelské ceny v České republice se za uvedené období zvýšily o 2,8 %. Ve srovnání s ostatními kraji je to 6. nejvyšší mzda, která se o 2 407 Kč pohybovala pod republikovým průměrem, který činil 33 297 Kč.

Průměrná mzda vzrostla také ve zbývajících krajích. Absolutní přírůstek se pohyboval od 1 819 Kč v Kraji Vysočina do 2 561 Kč v Hlavním městě Praze. Nejnižší relativní přírůstek byl zaznamenán v Kraji Vysočina (6,4 %), nejvyšší v Královéhradeckém kraji (8,0 %). Nejvyšší průměrnou mzdu opět pobírali zaměstnanci v Hlavním městě Praze (41 964 Kč, tj. o 8 667 Kč nad průměrem za Českou republiku). Naopak průměrná mzda v Karlovarském kraji ve výši 29 031 Kč byla mezi kraji nejnižší, proti „pražské“ mzdě byla nižší o téměř 13 tis. Kč a za republikovým průměrem (33 297 Kč) zaostala o 4 266 Kč.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v Libereckém kraji činil v 1. až 2. čtvrtletí letošního roku 147,7 tis. osob (tj. 3,6% podíl na republikovém úhrnu 4 084,3 tis. osob), tj.  meziročně méně o 0,1 tis. osob.

Metodické vysvětlivky

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019 (přepočtené osoby)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až. 2. čtvrtletí 2019 (přepočtené osoby)
  • Grafy
  • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019 (přepočtené osoby)
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (2. čtvrtletí 2019/2. čtvrtletí 2018)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (přepočtené osoby)
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (1. až 2. čtvrtletí 2019/1.-2. čtvrtletí 2018)