Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí 2018

 

(předběžné výsledky)

Průměrná měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 2 489 Kč a výrazně překročila částku 29 tis. Kč. Průměrná mzda v 1. až 2. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 2 376 Kč na 28 880 Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců pracujících v Libereckém kraji dosáhla ve 2. čtvrtletí 2018 částky 29 711 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se absolutně zvýšila o 2 489 Kč, relativně o 9,1 %. Za uvedené období se spotřebitelské ceny v České republice zvýšily o 2,3 %, reálně se tak mzda v Libereckém kraji zvýšila o 6,6 %.

Rozdíl mezi průměrnou mzdou za Českou republiku, která při 8,6% nárůstu dosáhla částky 31 851 Kč, a krajskou hodnotou činil 2 140 Kč. Meziroční zvýšení mezd bylo vykázáno také ve všech zbývajících krajích. Relativně nejdynamičtěji vzrostly mzdy ve Středočeském kraji (o 10,7 %), nejpomalejší nárůst byl vykázán v Hlavním městě Praze (6,9 %). Absolutně největší přírůstek byl dosažen ve Středočeském kraji (3 278 Kč), nejnižší v Plzeňském kraji (2 094 Kč). Nad republikovým průměrem se pohybovala mzda zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 7 837 Kč), kterému zároveň s částkou 39 688 Kč patří 1. místo mezikrajského žebříčku a ve Středočeském kraji (o 2 022 Kč). Nejvíce „podprůměrná“ (o 4 110 Kč) a mezi kraji nejnižší mzda byla vykázána v Karlovarském kraji (27 741 Kč).

Graf – Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích

Dosažené výsledky ve 2. čtvrtletí 2018 zařadily Liberecký kraj z pohledu výše mzdy na 6. nejvyšší příčku a náš kraj vykázal 3. nejvyšší tempo růstu.

Meziročně se v Libereckém kraji zvýšila také zaměstnanost, a to o 3,5 tis. (2,4 %). Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2018 zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 148,8 tis. osob, tj.  3,7 % republikového stavu 4 070,2 tis. zaměstnaných osob.

Také vývoj průměrných mezd v 1. až 2. čtvrtletí 2018 přinesl zaměstnancům v Libereckém kraji meziroční zvýšení průměrné mzdy, tentokráte o 9,0 % (2 376 Kč) na 28 880 Kč. Reálné zvýšení představovalo 6,8 %, neboť spotřebitelské ceny v České republice se za uvedené období zvýšily o 2,1 %. Ve srovnání s ostatními kraji je to pátá nejvyšší mzda, která se o 2 182 Kč pohybovala pod republikovým průměrem (31 062 Kč).

Průměrná mzda opět vzrostla také ve zbývajících krajích. Absolutní přírůstek se pohyboval od 2 101 Kč v Moravskoslezském kraji do 2 783 Kč ve Středočeském kraji. Nejnižší relativní přírůstek vykázalo Hlavní město Praha (6,9 %), nejvyšší Královéhradecký kraj (9,7 %). Prvenství v mezikrajském žebříčku opět se mzdou ve výši 39 309 Kč, která o více než 8 tis. převyšovala republikový průměr, získalo Hlavní město Praha. Dalším nadprůměrným krajem je Středočeský kraj (31 980 Kč, +918 Kč). Poslední příčka patří opět Karlovarskému kraji (27 147 Kč, tj.  o 3 915 Kč pod republikovým průměrem).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v Libereckém kraji činil 148,4 tis. osob (3,7% podíl na republikovém úhrnu 4 055,6 tis. osob). Meziročně se údaj za náš kraj zvýšil o 3,8 tis. osob (2,6 %).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Metodické vysvětlivky Odkaz [nové okno]
 • Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí 2018 – komentář
 • Tabulky
 • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
 • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1 až 2. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
 • Grafy
 • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
 • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
 • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (2. čtvrtletí 2018/2. čtvrtletí 2017)
 • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
 • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (1. až 2. čtvrtletí 2018/1.-2. čtvrtletí 2017)