Vývoj průměrných mezd v 1. čtvrtletí 2022

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Libereckém kraji vykázaná v 1. čtvrtletí 2022 se meziročně zvýšila o 2 137 Kč na 34 240 Kč. Nominálně se zvýšila o 6,7 %, reálně však došlo k poklesu o 4,1 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (v přepočtu na plně zaměstnané) v Libereckém kraji 1. čtvrtletí 2022 dosáhla hodnoty 34 240 Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 se zvýšila o 2 137 Kč (7. nejnižší absolutní přírůstek mezi kraji). Nominální nárůst představoval 6,7 % (8. nejnižší hodnota). Reálně však vzhledem ke zvýšení spotřebitelských cen v České republice o 11,2 % došlo k poklesu mzdy o 4,1 %.

Graf - Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích

V České republice se mzda absolutně zvýšila o 2 533 Kč na 37 929 Kč. Nominální nárůst dosáhl 7,2 %, reálně se však snížila o 3,6 %. Absolutně nejvíce si polepšili zaměstnanci v hlavním městě Praze (+3 618 Kč), relativně v Karlovarském kraji (+8,2 %). Nejnižší absolutní i relativní přírůstek byl vykázán v Ústeckém kraji (+1 896 Kč, +5,7 %). Reálně průměrná mzda poklesla ve všech krajích, pokles se pohyboval od -2,7 % v Karlovarském kraji do -4,9 % v Ústeckém kraji.

Graf - Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů

Průměrná mzda v našem kraji byla v rámci mezikrajského srovnání 7. nejnižší, pod republikovým průměrem se pohybovala o 3 689 Kč. Nad republikovým průměrem se nacházela mzda v hlavním městě Praze (48 498 Kč, +10 569 Kč). Nejnižší mzda ve výši 32 605 Kč byla vykázána v Karlovarském kraji, za republikovým průměrem zaostala o 5 324 Kč.

Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v 1. čtvrtletí 2022 v přepočtu na plně zaměstnané 142,8 tis. osob, tj. meziročně o 0,4 tis. osob (0,3 %) více. Zaměstnanost se zvýšila také ve většině ostatních krajů – absolutně nejvíce v hlavním městě Praze (+24,7 tis. osob), nejméně v Karlovarském, Libereckém a Královéhradeckém kraji (shodně +0,4 tis. osob). K poklesu zaměstnanosti došlo pouze v Moravskoslezském (-0,7 tis. osob) a Ústeckém kraji (-0,8 tis. osob). Nejvyšší relativní zvýšení bylo dosaženo opět v hlavním městě Praze (+3,0 %), nejvyšší relativní pokles byl vykázán v Ústeckém kraji (-0,3 %). Více než jedna pětina zaměstnanců z republikového úhrnu 3 994,4 tis. zaměstnanců byla soustředěna v hlavním městě Praze. V celé České republice se průměrný evidenční počet pracovníků zvýšil o 44,7 tis. osob (+1,1 %).

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Vývoj průměrných mezd v 1. čtvrtletí 2022 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulka
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
  • Grafy
  • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů