Vývoj průměrných mezd v 1. čtvrtletí 2021

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Libereckém kraji vykázaná v 1. čtvrtletí 2021 se meziročně zvýšila o 689 Kč na 32 310 Kč. Nominálně se zvýšila o 2,2 %, inflace neměla na její výši vliv.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (v přepočtu na plně zaměstnané) v Libereckém kraji 1. čtvrtletí 2021 dosáhla hodnoty 32 310 Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se zvýšila o 689 Kč (3. nejnižší absolutní přírůstek mezi kraji). Nominální nárůst představoval 2,2 % (3. nejnižší hodnota). Reálně se i přes zvýšení spotřebitelských cen v České republice o 2,2 % ani nesnížila, ani nezvýšila.

Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. čtvrtletí 2021

V České republice se mzda absolutně zvýšila o 1 089 Kč na 35 285 Kč, nominální nárůst dosáhl 3,2 %, reálný +1,0 %. Absolutně a relativně si nejvíce polepšili zaměstnanci v Kraji Vysočina (+1 424 Kč, +4,6 %). Nejnižší absolutní přírůstek byl vykázán v Karlovarském kraji (+529 Kč), nejnižší relativní přírůstky byly vykázány v Karlovarském a Plzeňském kraji (+1,8 %). Reálně průměrná mzda vzrostla v 11 krajích, přírůstek se pohyboval od +0,1 % ve Středočeském kraji do +2,3 % v Kraji Vysočina. V Plzeňském a Karlovarském kraji mzda reálně poklesla shodně o 0,4 %.

Průměrná mzda v našem kraji byla v rámci mezikrajského srovnání 7. nejnižší, pod republikovým průměrem se pohybovala o 2 975 Kč. Nad republikovým průměrem se nacházela mzda v hlavním městě Praze (44 432 Kč, +9 147 Kč) a ve Středočeském kraji (35 296 Kč, +11 Kč). Nejnižší mzda ve výši 30 148 Kč byla vykázána v Karlovarském kraji, za republikovým průměrem zaostala o 5 137 Kč.

Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly 1. čtvrtletí 2021 v přepočtu na plně zaměstnané 142,3 tis. osob, tj. meziročně o 2,6 tis. osob (1,8 %) méně. Zaměstnanost poklesla také ve všech ostatních krajích – absolutně nejvíce v kraji Moravskoslezském (-12,0 tis. osob, tj. -2,8 %), nejméně ve Středočeském kraji (-0,9 tis. osob). Nejvyšší relativní pokles zaznamenal Karlovarský kraj (-5,5 %), nejnižší opět Středočeský kraj (-0,2 %). Více než jedna pětina zaměstnanců z republikového úhrnu 3 967,5 tis. zaměstnanců byla soustředěna v hlavním městě Praze. V celé České republice poklesl průměrný evidenční počet pracovníků o 57,3 tis. osob (-1,4 %).

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Vývoj průměrných mezd v 1. čtvrtletí 2021 (Celá aktualita v PDF)
  • Tabulka
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2021
  • Grafy
  • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. čtvrtletí 2021
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů