Vývoj průměrných mezd v 1. čtvrtletí 2020

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (v přepočtu na plně zaměstnané) se v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 meziročně zvýšila o 3,8 % na 31 265 Kč, reálný nárůst představoval 0,2 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Libereckém kraji dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2020 částky 31 265 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se průměrný výdělek v regionu zvýšil o 1 153 Kč, relativně pak o 3,8 %. Mzda v kraji se o 2 812 Kč pohybovala pod průměrnou mzdou v České republice, která činila 34 077 Kč.  Ta se meziroční zvýšila o 1 610 Kč (5,0 %).

Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. čtvrtletí 2020

Průměrná nominální mzda vzrostla ve všech krajích České republiky. Absolutně i relativně si nejvíce polepšili zaměstnanci v Jihočeském kraji (+1 755 Kč, +6,0 %). Nejnižší absolutní přírůstek byl zaznamenán v našem kraji, relativní pak v Hlavním městě Praze (+3,1 %). Republikový průměr byl překročen v případě mzdy v Hlavním městě Praze (+ 8 683 Kč) a ve Středočeském kraji (+147 Kč). Průměrná mzda nižší než 30 tis. Kč byla vyplácena zaměstnancům v Karlovarském kraji (29 687 Kč), která byla o 4 390 Kč nižší než průměr za Českou republiku. Mzda vykázaná v Libereckém kraji byla mezi regiony 7. nejvyšší.

Cenová hladina v České republice se v průběhu sledovaného období zvýšila o 3,6 %. Průměrná hrubá měsíční mzda v našem kraji tak reálně vzrostla pouze o 0,2 % (nejnižší nárůst mezi regiony). V Hlavním městě Praze z tohoto pohledu dokonce o 0,5 % poklesla. Nejvyšší meziroční reálný růst mezd zaznamenal Jihočeský kraj (+2,3 %). Reálný mzdový nárůst v průměru za Českou republiku dosáhl 1,4 %.

Firmy s místem pracoviště v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 zaměstnávaly 144,8 tis. osob, tj. o 2,2 tis. osob (1,5 %) méně než ve stejném období roku 2019. Zaměstnanost ve sledovaném období poklesla také téměř ve všech zbývajících krajích. Absolutně nejvyšší úbytek vykázal   Moravskoslezský kraj (-10,6 tis. osob), nejvýrazněji relativně poklesl průměrný evidenční počet zaměstnanců v Karlovarském kraji (-2,9 %). Výjimkou je Hlavní město Praha, ve kterém počet zaměstnanců vzrostl o 19,7 tis. osob (+2,3 %).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Vývoj průměrných mezd v 1. čtvrtletí 2020 (aktualita ve formátu pdf)
  • Tabulka
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
  • Grafy
  • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů