Vývoj průměrných mezd v 1. čtvrtletí 2018

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (v přepočtu na plně zaměstnané) v Libereckém kraji překročila hranici 28 tis. Kč. Meziročně se zvýšila o 8,7 %, reálný růst představoval 6,7 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců pracujících v Libereckém kraji dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2018 částky 28 010 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se průměrný výdělek v regionu zvýšil o 2 244 Kč, tedy o 8,7 %. I přes tento výsledek se mzda v našem kraji o 2 255 Kč pohybuje pod republikovou úrovní. Republiková průměrná mzda činila 30 265 Kč, její nominální meziroční nárůst představoval 2 385 Kč (8,6 %).

Ve všech krajích České republiky průměrná mzda vzrostla o více než 2 tis. Kč. Absolutně nejvíce si polepšili zaměstnanci v Hlavním městě Praze (o 2 514 Kč), přírůstek v Moravskoslezském kraji byl nejnižší a rovnal se 2 051 Kč (8,2 %). Nejvyšší relativní přírůstek vykázal Karlovarský kraj (+10,1 %), nejnižší  Hlavní město Praha (+7,0 %). Republikový průměr překročila pouze mzda vykázaná v Hlavním městě Praze, a to poměrně výrazně o 8 171 Kč. Středočeskému kraji do republikového průměru chybělo necelých 200 Kč. Ve 4 krajích se průměrná mzda pohybuje pod 27 tis. Kč, ta nejnižší byla vyplácena zaměstnancům v Karlovarském kraji (26 287 Kč). Mzda dosažená v Libereckém kraji byla 6. nejvyšší.

Graf – Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)

Cenová hladina v České republice v průběhu sledovaného období zvýšila o 1,9 %. Vlivem této inflace průměrná hrubá měsíční mzda v našem kraji reálně vzrostla o 6,7 %. Napříč kraji České republiky se meziroční reálný růst pohyboval v rozmezí od 5,0 % v Hlavním městě Praze do 8,0 % V Karlovarském kraji. Reálný mzdový nárůst v průměru za Českou republiku pak dosáhl 6,6 %.

Příznivě se v 1. čtvrtletí 2018 téměř ve všech krajích vyvíjela také zaměstnanost, pouze v Královéhradeckém kraji poklesl průměrný evidenční počet zaměstnanců (v přepočtu na plně zaměstnané), a to o 2,0 %. V Libereckém kraji  počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 3,9 tis. osob (2,7 %) na 145,9  tis. pracovníků.

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

  • Vývoj průměrných mezd v 1. čtvrtletí 2018 - komentář
  • Tabulka
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
  • Grafy
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (1. čtvrtletí 2018/1. čtvrtletí 2017)