Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2017

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda") dosáhla v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2017 částky 27 223 Kč (přepočteno na plně zaměstnané osoby). V porovnání se stejným obdobím roku 2016 se tak tento průměr navýšil o 1 919 Kč, tedy nominálně o 7,6 %. Spotřebitelské ceny se v tomto období zvýšily o 2,5 %, reálný růst průměrné mzdy v našem kraji tak činil 5,0 %.

Průměrná mzda v Libereckém kraji se pohybuje pod republikovým průměrem (29 050 Kč) o 1 827 Kč a mezi kraji je pátá nejvyšší. Více než republikový průměr pobírali v průměru zaměstnanci pouze v Hlavním městě Praze (36 312 Kč) a ve Středočeském kraji (29 178 Kč). Naopak nejvyšší rozdíl v poměru k celorepublikovému průměru vykázala průměrná mzda v Karlovarském kraji, byla o 3 679 Kč nižší a dosáhla 25 371 Kč.

Meziročně vyšší průměrnou mzdu zaznamenaly také všechny ostatní regiony České republiky. Relativně nejvyšší přírůstek je patrný u mzdy v Karlovarském kraji (o 8,6 %), nejnižší v Hlavním městě Praze (o 4,8 %). Absolutně nejvíce se pak mzdy navýšily ve Středočeském kraji (o 2 087 Kč), nejméně v Moravskoslezském kraji (o 1 671 Kč).

Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017 (přepočtené osoby)

Pozitivně se v našem kraji vyvíjela také zaměstnanost. Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2017 zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 145,6 tis. osob, meziročně o 2,9 tisíc osob (2,0 %) více.

V období za 1. až 3. čtvrtletí 2017 průměrná mzda dosáhla 26 665 Kč, tj. meziroční mzdový nárůst za toto období činil 1 722 Kč (nominálně o 6,9 %). S ohledem na 2,4% navýšení spotřebitelských cen, však mzda reálně vzrostla o 4,4 %. Ve srovnání s ostatními kraji je uvedená mzda pátá nejvyšší a pod republikovým průměrem (28 761 Kč) se pohybuje o 2 096 Kč. 

Meziroční nárůst průměrné mzdy evidovaly také všechny ostatní regiony. Absolutní přírůstek se pohyboval v rozmezí od 1 462 Kč (Moravskoslezský kraj) do 2 052 Kč (Plzeňský kraj). V procentním vyjádření se průměrná mzda nejvíce navýšila v Karlovarském kraji (o 8,1 %), nejméně v Hlavním městě Praze (o 5,1 %). Pomyslný žebříček krajů co do výše průměrné mzdy s 36 540 Kč vede Hlavní město Praha, na jeho opačném konci se pak s částkou 24 812 Kč umístil Karlovarský kraj.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v přepočtu na plně zaměstnané v Libereckém kraji činil 145,0 tis. osob. Meziročně se tedy zaměstnanost v kraji navýšila o 2,4 tis. osob (1,7 %).


Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: hana.kotatkova@czso.cz
tel.: 485 238 813

  • Tabulky
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017 (přepočtené osoby)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1 až 3. čtvrtletí 2017 (přepočtené osoby)
  • Grafy
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017 (přepočtené osoby)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1 až. 3. čtvrtletí 2017 (přepočtené osoby)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice a v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2017