Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v roce 2017

 

K 31. 12. 2017 bylo zemědělci v Libereckém kraji chováno 47 227 kusů skotu, což bylo o 382 kusů (0,8 %) více než na konci roku 2016. Stav skotu v Libereckém kraji byl mezi kraji 3. nejnižší (po Karlovarském a Ústeckém kraji), podíl na republikovém úhrnu 1 366,4 tis. kusů dosáhl 3,5 %. Nejpočetnější chovy těchto hospodářských zvířat byly vykázány v Kraji Vysočina (212 793 kusů, tj. 15,6% podíl na republikovém úhrnu) a v Jihočeském kraji (211 016 kusů, 15,4% podíl). Stavy skotu vzrostly i ve většině ostatních krajů –absolutně nejvíce v Jihočeském kraji (o 5 976 kusů), relativně v Ústeckém kraji (o 7,7 %). Na druhé straně se stavy snížily v Královéhradeckém kraji (pouze o 4 kusy), ve Zlínském kraji úbytek představoval 377 kusů, tj. 0,6 %.

Ve struktuře skotu v Libereckém kraji podle věku převažuje z více než poloviny skot starší než 2 roky (24 084 kusů), v této skupině pak byly nejčetněji zastoupeny krávy (20 161 kusů, tj. 83,7 %). Skot ve věku od 1 roku do 2 let představoval 19,7 % celkového počtu skotu, skot ve věku mezi 6 měsíci a jedním rokem 15,6 % a skot do 6 měsíců pak 13,7 %.

Graf – Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji

V průběhu roku 2017 se v Libereckém kraji narodilo 19 162 telat (o 0,5 % méně než v roce 2016), na 100 krav tak připadlo 94,0 telat (meziročně méně o 0,1 %). Do 3 měsíců věku zemřelo 1 419 telat, tj. 7,4 % z celkového počtu narozených telat (meziročně o 0,7 procentních bodů více). Vzhledem k těmto skutečnostem bylo úspěšně odchováno 17 743 telat (meziročně méně o 1,3 %), tj. 87,1 telat na 100 krav (meziročně o 0,9 % méně). Mezi kraji České republiky bylo nejvíce narozených telat na 100 krav vykázáno v Pardubickém kraji (100,7 telat), nejméně v Karlovarském kraji (93,1 telat). Těmto krajům  zůstalo umístění také v případě počtu odchovaných telat na 100 krav – první místo patří Pardubickému kraji s 95,1 telaty, poslední Karlovarském kraji s 85,5 telaty. V Karlovarském kraji byl navíc vykázán nejvyšší podíl uhynulých telat na celkovém počtu narozených (8,1 %), nejnižší hodnota tohoto ukazatele byla zaznamenána ve Zlínském kraji (5,4 %).

V roce 2017 bylo v Libereckém kraji vyrobeno 69 822 tis. litrů mléka, tedy o 6 283 tis. litrů (8,3 %) méně než v roce 2016. Výroba mléka je v našem kraji zanedbatelná, podíl na republikové produkci ve výši 2 998 260 tis. litrů představoval 2,3 %. Největším producentem mléka je Kraj Vysočina (561 317 tis. litrů, 18,7% podíl na republikové hodnotě). Prodej mléka  v našem meziročně poklesl o 5 907 tis. litrů (8,1 %) na 67 192 tis. litrů, tržnost mléka však vzrostla o 0,2 procentní body na 96,2 %. Průměrná denní dojivost se zvýšila o 3,2 % na 20,58 litrů a o 1,94 litrů zůstala pod republikovým průměrem (22,53 litrů). Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla vykázána ve Zlínském kraji (24,30 litrů), nejnižší v Karlovarském kraji (18,37 litrů).

Výroba jatečného skotu v Libereckém kraji meziročně poklesla o 6,7 % na 4 829 tun živé hmotnosti, tj. 2,9 % podíl na republikové produkci 165 650 t. ž. hm. Největším producentem masa je opět Kraj Vysočina (27 133 t. ž. hm., tj. 16,4 % republikového úhrnu).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

  • Tabulky
  • Stavy skotu podle věkových kategorií k 31. 12. 2017 podle krajů
  • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji
  • Meziroční změna počtu skotu a krav podle krajů
  • Struktura skotu podle věkových kategorií a krajů k 31. 12. 2017
  • Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat podle krajů v roce 2017
  • Výroba mléka a tržnost mléka podle krajů v roce 2017
  • Další informace naleznete v publikaci Chov skotu - 2. pololetí 2017