Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

Meziročně se snížily stavy skotu, počet narozených a odchovaných telat. Poklesla také produkce mléka.

Vraf - Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji

Stavy skotu v Libereckém kraji k 30. 6. 2019 proti stejnému období roku 2018 poklesly o 1 110 kusů (2,1 %) na 51 792 kusů. K meziročnímu poklesu došlo také v celé České republice (-0,8 %) a v dalších 7 krajích (nejvýrazněji o -3,1 % v  Karlovarském kraji). Ve  4 krajích se chovy rozšířily – v Moravskoslezském (+4,7 %), Jihomoravském (+1,5 %), Zlínském (+0,7 %) a Královéhradeckém (+0,1 %), v Jihočeském kraji se meziročně stav skotu prakticky nezměnil. Právě v tomto kraji jsou evidována největší stáda skotu – 226 030 kusů ke konci pololetí 2019 představoval 15,9 % republikového úhrnu 1 422,7 tis. kusů. Druhé místo v pomyslném žebříčku patří Kraji Vysočina, a to s 216 348 kusy a 15,2% podílem. Chovy v našem regionu byly po kraji Ústeckém a Karlovarském kraji třetí nejmenší (3,6% podíl).

Z pohledu věkové struktury ve stavech skotu v Libereckém kraji ze 47,1 % převažuje skot nad 2 roky, jehož počet meziročně poklesl o 614 kusů (2,5 %) na 24 376 kusů. V této skupině z 84,4 % převládají krávy. Skot ve věku od 1 roku do 2 let představuje 20,6 %, skot ve věku mezi 6 měsíci a jedním rokem 10,6 % a skot do 6 měsíců tvoří 21,8 % celkového počtu skotu.

Počet telat narozených v průběhu prvních šesti měsíců 2019 v Libereckém kraji meziročně poklesl o 224 kusů (1,8 %) na 12 140 kusů a v přepočtu na 100 krav připadlo 59,1 telat (meziročně o 0,1 % více). Do 3 měsíců od narození uhynulo 812 telat (meziročně o 159 kusů a 16,4 % méně), což představuje 6,7 % z celkového počtu narozených telat. Odchováno bylo 11 328 telat (meziročně o 65 kusů a 0,6 % méně), na 100 krav připadlo 55,1 odchovaných telat (+1,4 %). V rámci mezikrajského srovnání se počet narozených (odchovaných) telat na 100 krav pohybuje od 50,4 telat (47,5 telat) v Jihomoravském kraji do 63,9 telat (58,7 telat) v Karlovarském kraji, který také vykazuje nejvyšší podíl uhynulých telat na celkovém počtu narozených (8,2 %). Nejnižší hodnota tohoto ukazatele byla vykázána v Pardubickém kraji (5,5 %).

Ve sledovaném období bylo v Libereckém kraji vyrobeno 36 731 tis. litrů mléka a oproti první polovině předchozího roku produkce poklesla o 1,5 %. Snížil se také prodej mléka, a to o 1,0 % na 35 445 tis. litrů. Tržnost mléka však meziročně vzrostla o 0,5 procentních bodů na 96,5 %. Průměrná denní dojivost meziročně poklesla z 21,35 litrů na 21,09 litrů a o 2,34 litrů se pohybuje pod republikovým průměrem (23,43 litrů). Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla mezi kraji vykázána v Moravskoslezském kraji (24,99 litrů), nejnižší v Karlovarském kraji (18,78 litrů).

Výroba jatečného skotu se meziročně zvýšila o 13,3 % na 2 724 tun živé hmotnosti  (ž. hm.), podíl Libereckého kraje na republikovém úhrnu 79 758 t ž. hm. dosáhl 3,4 %. Největším producentem masa je Kraj Vysočina (12 690 t. ž. hm., tj. 15,9 % republikového úhrnu).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

Další informace naleznete v publikaci Chov skotu – 1. pololetí 2019

 

  • Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Tabulky
  • Stavy skotu podle věkových kategorií k 30.6.2019 podle krajů
  • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji
  • Struktura skotu podle věkových kategorií a krajů k 30. 6. 2019
  • Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat podle krajů v 1. pololetí 2019
  • Výroba mléka a tržnost mléka podle krajů v 1. pololetí 2019