Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji k 31. 12. 2020

 

Stavy skotu v Libereckém kraji meziročně poklesly o 3,6 % na 47 691 kusů a téměř ze 48 % převažoval skot starší 2 let. Oproti roku 2019 se zvýšila výroba i prodej mléka.

Graf: Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji

K poslednímu dni roku 2020 bylo zemědělci v Libereckém kraji chováno 47 691 kusů skotu, což bylo o 1 794 kusů (3,6 %) méně než na konci předchozího roku. Meziroční pokles stavů byl vykázán také ve všech ostatních krajích. Absolutně nejvyšší úbytek skotu zaznamenal Jihočeský kraj (-4 851 kusů, -2,3 %), v našem kraji byl vykázán relativně nejvyšší pokles.

Téměř 48 % z uvedeného stavu v Libereckém kraji představoval skot starší 2 let, jeho počet se meziročně snížil o 4,2 % na 22 757 kusů. Také stav skotu v kategorii nad 6 měsíců a do 1 roku poklesl o 8,7 % na 8 812 kusů a stavy skotu v kategorii nad 1 rok a do 2 let se snížily o 0,1 % na 9 699 kusů. Naopak zvýšení o 0,6 % na 6 423 kusů bylo zaregistrováno u skotu do 6 měsíců. Celkový stav krav k 31. 12. 2020 se meziročně snížil o 630 kusů (-3,2 %) na 19 325 kusů. Krávy dojené tvořily 19,4 % celkového stavu skotu, krávy ostatní (tzn. krávy bez tržní produkce mléka) 21,1 %.

Stavy skotu v Libereckém kraji byly mezi kraji třetí nejnižší (po Karlovarském a Ústeckém kraji), podíl na republikovém úhrnu (1 340,0 tis. kusů) dosáhl 3,6 %. Nejpočetnější chovy skotu byly vykázány v Kraji Vysočina (15,7 % z republikového úhrnu), s 15,4% podílem následoval Jihočeský kraj.

V průběhu roku 2020 se v Libereckém kraji narodilo 19 039 telat (o 1,9 % méně než v roce 2019), úspěšně bylo odchováno 17 773 telat (meziročně -1,9 %). Na 100 krav tedy připadlo 96,7 narozených (meziročně +1,0 %) a 90,2 odchovaných telat (+1,0 %). Úhyn telat do 3 měsíců činil 6,6 % z počtu narozených (meziročně -0,02 p. b.).

Z hlediska jednotlivých krajů České republiky se nejvíce telat v přepočtu na 100 krav narodilo v Pardubickém kraji (103,5 telat), současně bylo v tomto kraji i nejvíce telat odchováno (98,3 telat na 100 krav). Nejnižší počet narozených i odchovaných telat na 100 krav byl vykázán v Ústeckém kraji (93,2 telat, resp. 86,5 telat). Nejvyšší úhyn telat z počtu narozených byl vykázán v Karlovarském kraji (7,6 %), nejnižší v Pardubickém kraji (5,1 %).

Výroba mléka v Libereckém kraji dosáhla 74 812 tis. litrů a oproti roku 2019 byla vyšší o 2 779 tis. litrů (+ 3,9 %). Na celorepublikové produkci mléka se kraj podílel 2,4 % (třetí nejnižší podíl mezi kraji). Největším producentem mléka byl Kraj Vysočina s 592 195 tis. litry a 18,6% podílem, nejnižší produkci mléka vykázal Karlovarský kraj (47 848 tis. litrů, 1,5 % podíl).

Také prodej mléka se v Libereckém kraji v roce 2020 zvýšil, a to o 3,8 % na 72 076 tis. litrů. Tržnost mléka (tj. podíl prodeje mléka na jeho výrobě) dosáhla 96,3 %. Výroba jatečného skotu oproti předchozímu roku poklesla o 54 tun (-0,9 %) na 5 725 tun živé hmotnosti.

Další informace naleznete v publikaci Chov skotu – 2. pololetí 2020 a veřejné databázi ČSÚ - Chov skotu.

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji k 31. 12. 2020
  • Tabulky
  • Stavy skotu podle věkových kategorií podle krajů k 31. 12. 2020
  • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Výroba jatečného skotu a stavy skotu v Libereckém kraji
  • Výroba mléka a tržnost mléka podle krajů v roce 2020
  • Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat podle krajů v roce 2020
  • Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji
  • Struktura skotu podle věkových kategorií a krajů k 31. 12. 2020