Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 31. 12. 2018

 

K 31. 12. 2018 bylo v Libereckém kraji chováno celkem 17 713 kusů prasat a ve srovnání s koncem předchozího roku došlo ke snížení stavu o 2 570 kusů (12,7 %). V našem kraji bylo chováno 1,2 % z republikového úhrnu 1 507,6 tis. kusů prasat, což je po Karlovarském kraji s 1,1% podílem druhá nejnižší hodnota. Nejpočetnější chovy prasat vykázal Středočeský kraj včetně Hlavního města Prahy (307 427 kusů, tj. 20,4% podíl) a dále Kraj Vysočina (288 981 kusů, 19,2 %).

Graf - struktura covu prasat 2018

V našem kraji z hlediska hmotnostních kategorií a účelu chovu převažují prasata určená na výkrm včetně vyřazených prasnic a kanců (34,3 % všech prasat) a v rámci nich pak prasata ve váhové kategorii 50–79 kg ž. hm. (65,3 %). Druhým nejpočetnějším druhem jsou selata do 20 kg živé váhy (31,8 %). Mladá prasata o živé hmotnosti 20–49 kg tvořila 22,8 % všech prasat a chovná prasata o živé váze 50 a více kg 11,1 %.

V průběhu roku 2018 se v Libereckém kraji narodilo 47 268 selat, tj. o 306 kusů (0,6 %) méně než v roce 2017. Na 1 prasnici tak připadlo 28,2 selat (meziročně o 6,2 % více). Úhyn selat do odstavu se oproti předchozímu roku snížil o 292 kusů (3,6 %) na 7 745 kusů. Na 100 narozených selat připadlo 16,4 uhynulých. Počet odchovaných selat meziročně nepatrně poklesl o 14 kusů na 39 523 selat, tj. v přepočtu na 1 prasnici 23,6 selat (meziročně více o 6,8 %). Výroba jatečných prasat meziročně vzrostla o 12,4 % na 3 427 tun živé hmotnosti.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 31. 12. 2018
  • Tabulky
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji
  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Vývoj stavu prasat a prasnic v Libereckém kraji (stav k 31. 12.)
  • Struktura chovu prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2018
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu (stav k 31.12.)