Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 31. 12. 2017

 

K 31. 12. 2017 bylo v Libereckém kraji chováno celkem 20 283 kusů prasat a meziročně došlo k navýšení jejich stavů o 3,3 %. Z úhrnu za Českou republiku (1 531,7 tis. kusů) tak bylo v našem kraji chováno 1,3 % prasat, což je po Karlovarském kraji s 1,0 % podílem druhá nejnižší hodnota. Nejpočetnější chovy prasat vykázal Kraj Vysočina (323 638 kusů, 21,1 %) a dále Středočeský kraj včetně Hlavního města Prahy (309 082 kusů, tj. 20,2 % celorepublikového počtu).

Z hlediska hmotnosti v našem kraji v chovech převažují mladá prasata o živé hmotnosti 20–49 kg (34,9 % všech prasat), druhým nejpočetnějším druhem jsou prasata určená na výkrm včetně vyřazených prasnic a kanců (31,4 %). Selata do 20 kg živé váhy v kraji tvořila 23,2 % a chovná prasata o živé váze 50 a více kg 10,5 % chovaných zvířat.

Graf – Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu (stav k 31.12.)

V průběhu roku 2017 se v Libereckém kraji narodilo 47 574 selat, tj. o 668 kusů (1,4 %) více než v roce 2016. Na 1 prasnici tak připadlo 26,5 selat (meziročně méně o 3,8 %). Úhyn selat do odstavu se oproti předchozímu roku zvýšil o 834 kusů (11,6 %) na 8 037 kusů. Na 100 narozených selat připadlo 16,9 uhynulých.

Počet odchovaných selat meziročně poklesl o 166 kusů (0,4 %) na 39 537 selat, na 1 prasnici připadlo 22,1 odchovaných selat (meziročně méně o 5,6 %). Výroba jatečných prasat meziročně poklesla o 4,3 % na 3 049 tun živé hmotnosti.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

  • Tabulky
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji
  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Vývoj stavu prasat a prasnic v Libereckém kraji (stav k 31. 12.)
  • Struktura chovu prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2017
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu (stav k 31.12.)
  • Další informace naleznete v publikaci Chov prasat - k 31. 12. 2017