Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 30. 6. 2019

 

Stavy prasat k 30. 6. 2019 v Libereckém kraji meziročně poklesly o 2 951 kusů (14,4 %) na 17 594 kusů. Podíl kraje na republikovém úhrnu 1 510,1 tis. kusů představoval 1,2 %, což po Karlovarském kraji (1,0 %) znamenalo 2. nejnižší údaj mezi kraji České republiky. Nejpočetnější chovy prasat byly vykázány v Kraji Vysočina (320 065 kusů, 21,2 %), následoval  Středočeský kraj společně s Hlavním městem Prahou (319 618 kusů a také 21,2%).

Graf - struktura chovu prasat podle hmotnostních kategorií a účelů chovu v krajích

V Libereckém kraji z hlediska hmotnostních kategorií a účelu chovu převažují selata s živou hmotností (ž. hm.) nižší než 20 kg, jejich počet meziročně vzrostl o 1 170 kusů (22,8 %) na 6 300 kusů (tj. 35,8 % z celkového počtu prasat). Druhým nejpočetnějším druhem jsou prasata určená na výkrm včetně vyřazených prasnic a kanců (27,5 %), přičemž jejich počet však meziročně poklesl o 1 427 kusů (22,8 %) na 4 831 kusů. V rámci této kategorie jsou ve srovnání s 30. 6. 2018 nižší stavy prasat s 50 až 79 kg ž. hm. (-1 390 kusů, -36,5 %) a prasat s 80 až 109 kg ž. hm. (-189 kusů, -8,2 %), naopak o více než dvojnásobek na 293 kusů vzrostly stavy prasat se 110 a více kg ž. hm. Mladá prasata o ž. hm. 20–49 kg tvořila 24,6 % všech prasat (meziroční pokles o 38,3 % na 4 334 kusů), chovná prasata o živé váze 50 a více kg 12,1 % (pokles o 0,3 % na 2 129 kusů).

Zastoupení selat se v rámci mezikrajského srovnání pohybuje od 1,0 % v Karlovarském kraji do 52,3 % v Ústeckém kraji. Necelých 10 % mladých prasat vykázal Ústecký kraj, 28,2 % Královéhradecký kraj. Nejnižší podíl prasat na výkrm vykázal Liberecký kraj (27,5 %), nejvyšší Karlovarský kraj (71,1 %). Ten zároveň ve svých stavech evidoval nejnižší podíl chovných prasat (0,6 %), na opačné straně mezikrajského srovnání byl s 12,1 % náš kraj.

Průměrné stavy prasnic v Libereckém kraji do 30. 6. 2019 byly oproti srovnatelnému období roku 2018 nižší o 23 kusů (1,4 %) a k 30. 6. 2019 dosáhly 1 614 kusů. Do konce sledovaného období se v našem kraji narodilo 21 390 selat, tj. o 2 031 kusů (8,7 %) méně s porovnáním s loňským obdobím. Na 1 prasnici tak připadlo 13,3 narozených selat (meziročně méně o 7,4 %). V mezikrajském porovnání se hodnoty tohoto ukazatele pohybovaly od 7,2 kusů v Karlovarském kraji do 18,2 kusů v Ústeckém kraji. Hodnota zjištěná v Libereckém kraji byla druhá nejnižší.

Počet uhynulých selat do odstavu se v Libereckém kraji oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 2 151 kusů (97,6 %) na 4 354 kusů. Úhyn selat z počtu narozených selat tak činil 20,4 % (meziročně více o 10,9 procentních bodů) a jedná se o nejvyšší hodnotu mezi kraji.

Počet odchovaných selat v našem kraji v porovnání se stejným obdobím roku 2018 poklesl o 19,7 % na 17 036 kusů. Na 1 prasnici připadlo 10,6 odchovaných selat (o 18,6 % meziročně méně). Pořadí mezi kraji je stejné jako v případě narozených selat – nejnižší hodnotu vykázal Karlovarský kraj (6,6 odchovaných selat na jednu prasnici), nejvyšší Ústecký kraj (16,4 prasat). U Libereckého kraje vykázána druhá nejnižší hodnota.

V prvních šesti měsících letošního roku se v Libereckém kraji vyrobilo 1 575 tun jatečných prasat v ž. hm.,  což bylo o 47 tun (2,9 %) méně než ve stejném období minulého roku. Uvedená hodnota představuje 1,1% podíl na republikové produkci 141 882 tun a jedná se o nejnižší podíl mezi kraji. Největší výrobu vykázal Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy (30 523 tun, 21,5% podíl).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

Další informace naleznete v publikaci Chov prasat – 1. pololetí 2019

  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 30. 6. 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji
  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji