Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2021

 

Stavy drůbeže v Libereckém kraji v roce 2021 se meziročně zvýšily o 36,8 %  na 62 562 kusů. I přesto je chov drůbeže v Libereckém kraji zanedbatelný, podíl stavu na republikovém úhrnu 25,8 mil. kusů dosáhl pouze 0,2 %.

Stavy drůbeže v Libereckém kraji ke konci roku 2021 se meziročně zvýšily o 36,8 %  (+16 836 kusů) na 62 562 kusů. Pozitivní vývoj byl vykázán jak v celé České republice (+12,2 % na 25,8 mil. kusů), tak v dalších 9 krajích. Nejvyšší absolutní přírůstek byl vykázán ve Středočeském kraji společně s hlavním městem Prahou (+2 046 899 kusů), relativně nejvyšší nárůst byl zjištěn v Moravskoslezském kraji (102,1 %). Ve 3 krajích se stavy drůbeže meziročně snížily. Nejvyšší absolutní a relativní úbytek byl vykázán v Jihomoravském kraji (-1 523 939 kusů, -35,1 %).

Nejvyšší stavy drůbeže byly vykázány ve Středočeském kraji společně s hlavním městem Prahou (7,3 mil. kusů, tj. 28,2 % republikového stavu). Následoval Pardubický kraj (4,6 mil. kusů, 17,9% podíl) a více než 10% podíl byl vykázán také v Plzeňském (11,5 %) a Jihomoravském (10,9 %) kraji. Chov drůbeže v Libereckém kraji má zanedbatelný význam. Jeho podíl na republikovém chovu dosáhl 0,2 %  a jednalo se o nejnižší podíl mezi kraji.

Graf - Stavy drůbeže a nosnic v Libereckém kraji

Opačná situace nastala u stavů nosnic v Libereckém kraji, jejich počet meziročně poklesl o 5,8 %  na 7 163 kusů (tj. 11,4 %  z celkového stavu drůbeže chované v kraji). Ve srovnání s rokem 2020 se snížila produkce konzumních vajec o 0,1 %  (1 tis.  kusů) na 1 427 tis.  kusů. Průměrná snáška na nosnici činila 197,0 vajec a meziročně se zvýšila o 4,7 %. Mezi kraji České republiky byla druhá nejnižší po Kraji Vysočina (193,3 vajec) a o 115,0 vajec se pohybovala pod republikovým průměrem (311,9 vajec na nosnici). Produkce jatečné drůbeže v kraji meziročně poklesla o 12,8 %  na 2 532 tun živé hmotnosti, tj. 1,0% podíl na republikové produkci (257 260 tun živé hmotnosti).

Další informace naleznete v publikaci Chov drůbeže - 2021, data jsou dostupná také ve Veřejné databázi.

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 2 38 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2021 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Výsledky chovu drůbeže podle krajů
  • Grafy
  • Stavy drůbeže a nosnic v Libereckém kraji
  • Průměrná snáška vajec na nosnici podle krajů v roce 2021