Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2019

 

Stavy drůbeže v Libereckém kraji meziročně vzrostly, svým rozsahem jsou však na republikovém chovu nevýznamné.

Graf: Stavy drůbeže v Libereckém kraji

Stavy drůbeže v Libereckém kraji k 31. 12. 2019 dosáhly 89 839 kusů a oproti stejnému období předchozího roku vzrostly o 12 611 kusů (tj. o 16,3 %). Meziroční nárůst počtu drůbeže byl zaznamenán také v dalších čtyřech krajích – nejvyšší v Plzeňském kraji (+33,8 %), dále pak v Kraji Vysočina (+16,6 %), v Moravskoslezském kraji (+7,0 %), a kraji Karlovarském (+1,6 %). Ve zbývajících krajích se naopak stavy drůbeže snížily. Absolutně nejvyšší úbytek byl vykázán ve Středočeském kraji, včetně Hlavním města Prahy (o více než 1 mil. kusů), relativní pak v Ústeckém kraji (-30,7 %).

Chov drůbeže v Libereckém kraji má zanedbatelný význam. Podíl na republikovém chovu 23,3 mil. kusů dosáhl 0,4 % a jednalo se o nejnižší podíl mezi kraji České republiky. Nejvyšší stavy drůbeže byly vykázány ve Středočeském kraji společně s Hlavním městem Prahou (5,8 mil. kusů, tj. 24,8 % republikového stavu) a v Pardubickém kraji (4,1 mil. kusů, 17,5% podíl). Více než 10% podíl byl vykázán ještě v Jihomoravském (13,8 %) a Plzeňském (10,9 %) kraji.

Stavy nosnic byly v Libereckém kraji meziročně vyšší o 13,3 % a k 31. 12. 2019 činily 8 204 kusů, tj. 9,1 % z celkového stavu drůbeže chované v Libereckém kraji. Vzhledem k této skutečnosti meziročně vzrostla také produkce konzumních vajec o 12,2 % (158 tis. kusů) na 1 458 tis. kusů. Průměrná snáška na nosnici činila 181,9 vajec a ve srovnání s rokem 2018 vzrostla o 1,8 %. Mezi kraji České republiky byla po Kraji Vysočina (181,2 vajec na nosnici) druhá nejnižší, přičemž o 124 vajec se pohybovala pod republikovým průměrem (305,9 vajec). Meziročně v kraji vzrostla produkce jatečné drůbeže o 14,6 % na 2 982 tun živé hmotnosti.

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

Více v publikaci Chov drůbeže - 2019

 

  • Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2019
  • Tabulky
  • Výsledky chovu drůbeže podle krajů
  • Grafy
  • Stavy drůbeže a nosnic v Libereckém kraji
  • Průměrná snáška vajec na nosnici podle krajů v roce 2019