Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2018

 

K 31. 12. 2018 bylo v Libereckém kraji chováno 77 228 kusů drůbeže, tj. o 4 689 kusů (tj. o 5,7 %) méně než ke konci předchozího roku. Meziročně nižší stavy byly vykázány také v dalších 6 krajích České republiky. K největšímu propadu o 16,4 % došlo v Karlovarském kraji,  o více než 12 % se snížily stavy v Pardubickém kraji. Na druhé straně nejrozsáhlejší rozšíření chovu drůbeže bylo vykázáno ve Středočeském kraji společně s Hlavním městem Prahou (+2 124,9 tis. kusů, +45,1 %), ke kterým se připojil kraj Jihočeský (+40,4 %), Moravskoslezský (+37,5 %), Jihomoravský (+30,7 %), Ústecký (+26,8 %) a Plzeňský (+9,1 %).

Graf - průměrná snáška vajec 2018

Chov drůbeže v Libereckém kraji má zanedbatelný význam. Podíl na republikovém chovu 25 371,3 tis. kusů dosáhl 0,3 % a jednalo se o nejnižší podíl mezi kraji České republiky. Nejvýznamnějšími chovateli drůbeže jsou zemědělci ze Středočeského kraje společně s Hlavním městem Prahou (27,0% podíl), následují chovatelé z Pardubického (16,9 %) a Jihomoravského kraje (14,9 %).

Meziročně v Libereckém kraji ke konci roku 2018 naopak vzrostly stavy nosnic, a to o 22,9 % na 7 240 kusů. Uvedený stav představuje 9,4 % z celkového stavu drůbeže chované v kraji a 0,1 % republikového stavu nosnic. V návaznosti na tuto skutečnost došlo ke zvýšení snášky konzumních vajec o 29,4 % (o 295 tis. kusů) na 1 300 tis. kusů. Průměrná roční snáška na nosnici činila 178,7 vajec. Přestože ve srovnání s rokem 2017 vzrostla o 3,7 %, byla mezi kraji České republiky nejnižší a o 131,0 vajec se pohybovala pod republikovým průměrem. Produkce jatečné drůbeže meziročně poklesla o 13,0 % na 2 601 tun živé hmotnosti.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

  • Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2018 - komentář
  • Tabulky
  • Výsledky chovu drůbeže podle krajů
  • Grafy
  • Stavy drůbeže a nosnic v Libereckém kraji
  • Průměrná snáška vajec na nosnici podle krajů