Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2017

 

K 31. 12. 2017 bylo v Libereckém kraji chováno 81 917 kusů drůbeže. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se stavy snížily o 3 158 kusů (tj. o 3,7 %). Úbytky drůbeže proti předchozímu období bylo vykázáno také v dalších 7 krajích České republiky. K největšímu propadu došlo v Plzeňském kraji (absolutně méně o 1 435,4 tis. kusů, relativně o 45,2 %), o více než jednu pětinu se snížily stavy v Karlovarském kraji, 13,8% snížení bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji. Na druhé straně rozsáhlé rozšíření chovu drůbeže bylo zjištěno ve Středočeském kraji společně s Hlavním městem Prahou (+1 114,1 tis. kusů, +30,9 %), ke kterému se připojily následující kraje – Pardubický (nárůst o 20,7 %), Jihomoravský (+3,1 %), Zlínský (+1,7 %) a Kraj Vysočina (+1,2 %).

Graf – Stavy drůbeže a nosnic v Libereckém kraji

Chov drůbeže v Libereckém kraji má zanedbatelný význam, podíl na republikovém chovu 21 949,4 tis. kusů dosáhl 0,4 % a jednalo se tak o nejnižší podíl mezi kraji České republiky. Nejvýznamnějšími chovateli drůbeže jsou zemědělci z Pardubického kraje (22,2 % na republikovém úhrnu) a dále pak ze Středočeského kraje společně s Hlavním městem Prahou (21,5 %). Více než 10% podíl byl vykázán ještě v Jihomoravském kraji (13,1 %) a Královéhradeckém v kraji (11,3 %).

Stavy nosnic v Libereckém kraji ke konci roku 2017 meziročně poklesly o 12,1 % na 5 890 kusů (tj. 7,2 % z celkového stavu drůbeže chované v kraji a 0,1 % republikového stavu nosnic). V návaznosti na tuto skutečnost došlo ke snížení snášky konzumních vajec o 13,6 % (o 157,5 tis. kusů) na 1 004,1 tis. kusů. Průměrná roční snáška činila 172,3 vajec na nosnici a ve srovnání s rokem 2016 poklesla o 1,5 %. Produkce jatečné drůbeže meziročně vzrostla o 3,5 % na 2 990 tun živé hmotnosti.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

  • Tabulky
  • Výsledky chovu drůbeže podle krajů
  • Grafy
  • Stavy drůbeže a nosnic v Libereckém kraji
  • Průměrná snáška vajec na nosnici podle krajů
  • Další informace naleznete v publikaci Chov drůbeže - 2017