Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

 

V 1. čtvrtletí roku 2019 stavební úřady v Libereckém kraji vydaly 704 stavebních ohlášení a povolení, tj. meziročně o 11 povolení (1,6 %) více. Meziročně zvýšená investiční aktivita byla vykázána jak v úhrnu za celou Českou republiku (+7,3 %), tak také v dalších 11 krajích.

Graf - Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení

 

Více než 10% nárůst počtu vydaných stavebních povolení vykázaly čtyři kraje – Ústecký (+17,7 %), Pardubický (+15,4 %), Kraj Vysočina (+13,0 %) a Středočeský kraj (+11,5 %). Nárůst v našem kraji byl mezi regiony nejnižší. K poklesu došlo v kraji Karlovarském (-3,4 %) a v Hlavním městě Praze (-2,9 %). Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno ve Středočeském kraji (4 038 povolení, tj. 20,8 % z republikového úhrnu 19 399 povolení). Mezikrajský žebříček s 478 povoleními a 2,5% podílem uzavírá Karlovarský kraj. Libereckému kraji s 3,6% podílem patří předposlední místo.

Ve struktuře stavebních povolení vydaných ve všech krajích převažovala povolení související s výstavbou budov, přičemž podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 47,8 % v Plzeňském kraji do 74,7 % v Hlavním městě Praze. V Libereckém kraji bylo na tento druh staveb vydáno 339 povolení (tj. 48,2 % z celkového počtu povolení vydaných v kraji). Mezi těmito povoleními pak z 61,7 % převládala povolení na bytové budovy a z 51,9 % se jednalo o novou výstavbu. Objem vydaných povolení v kraji doplňuje 177 povolení na stavby související s ochranou životního prostředí (25,1 %) a 188 povolení na ostatní stavby (26,7 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla v 1. čtvrtletí 2019 v Libereckém kraji vydána stavební povolení, dosáhla částky 3 039 mil. Kč. V mezikrajském srovnání to byla druhá nejnižší hodnota, která představovala pouze 3,3 % z republikového objemu 91 615 mil. Kč. Oproti stejnému období roku 2018 hodnota za Českou republiku vzrostla o 18,1 %, meziroční nárůst v našem kraji byl mezi regiony nejvyšší a dosáhl 53,3 %. Hodnota tohoto ukazatele vzrostla ještě v dalších osmi krajích, naopak pokles byl zaznamenán u pěti krajů (nejvýraznější v Karlovarském kraji -19,6 %).

Nejvyšší objem finančních prostředků v Libereckém kraji bude proinvestován v rámci výstavby budov (2 217 mil. Kč, tj. 73,0 % z celkového úhrnu), přičemž větší část z nich bude směřovat na budovy bytové (72,2 % prostředků na budovy). Jedna čtvrtina (757 mil. Kč) bude proinvestována při výstavbě ostatních staveb a na stavby na ochranu životního prostředí je určeno 65 mil. Kč (2,1 %). V přepočtu na jedno stavební povolení pak v průměru v kraji připadlo 4 317 tis. Kč (4. nejvyšší hodnota mezi kraji), tj. o 406 tis. Kč méně než činí republikový průměr (4 723 tis. Kč). Nejnižší průměrná hodnota byla vykázána v Plzeňském kraji (2 767 tis. Kč), nejvyšší v Hlavním městě Praze (9 447 tis. Kč).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2018 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Struktura vydaných stavebních povolení na budovy podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2019