Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

(předběžné výsledky)

Stavební úřady v Libereckém kraji během 1. čtvrtletí 2018 vydaly celkem 693 stavebních ohlášení a povolení, ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 investiční aktivita víceméně zůstala na stejné úrovni jako v 1. čtvrtletí 2017. Z pohledu ostatních krajů významněji počet stavebních povolení meziročně vzrostl v Královéhradeckém kraji (o 6,9 %). Nárůst vykázal také kraj Středočeský (o 2,6 %) a Jihočeský (o 1,8 %). Meziroční snížení se dotklo jak celé České republiky (pokles o 4,1 %), tak také 9 krajů. Nejvýraznější pokles byl vykázán v Hlavním městě Praze (o 30,6 %).

Jedna pětina republikového úhrnu 18 086 povolení byla vydána ve Středočeském kraji, druhý největší počet byl evidován v Jihomoravském kraji (2 011 povolení, tj. 11,1 %). S 495 povoleními a 2,7% podílem se na druhé straně mezikrajského žebříčku umístil Karlovarský kraj. Libereckému kraji s uvedeným počtem stavebních povolení a podílem 3,8 % patřilo předposlední místo.

Graf - Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů  v 1. čtvrtletí 2018

Ve struktuře stavebních povolení vydaných ve všech krajích převažovala povolení související s výstavbou budov, přičemž podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 51,2 % (Plzeňský, Jihočeský kraj) do 75,7 % (Hlavní město Praha). V Libereckém kraji bylo na tento druh staveb vydáno 358 povolení (tj. 51,7 % z celkového počtu povolení vydaných v kraji). Mezi těmito povoleními pak z 55,9 % převažovala povolení na bytové budovy a z 56,4 % byla povolena změna již dokončených staveb. Objem vydaných povolení v kraji doplňuje 146 povolení na stavby související s  ochranou životního prostředí (21,1 %) a 189 povolení na ostatní stavby (27,3 %).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2018 dosáhla hodnoty 1 982 mil. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 6,5 %. Meziroční nárůst tohoto ukazatele vykázalo dalších 7 krajů, nejvýrazněji orientační hodnota vzrostla v Jihočeském kraji (o 32,8 %).  Pokles byl zaznamenán u 6 krajů, propad o více než dvě třetiny nastal u Ústeckého kraje.

Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji nejvyšší částka připadla na výstavbu budov (1 479 mil. Kč, tj. 74,6 %), na výstavbě související s ochranou životního prostředí bude proinvestováno 121 mil. Kč. (6,1 %), na ostatní stavby 382 mil.  Kč (19,3 %). Na 1 stavební povolení vydané tak připadla částka 2 860 tis. Kč, tj. 1 429 tis. Kč pod průměrem za Českou republiku a 4. nejnižší hodnota mezi kraji. Nejnižší průměrná hodnota byla vykázána v Pardubickém kraji (2 383 tis. Kč), nejvyšší v Hlavním městě Praze (8 040 tis. Kč).

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

  • Tabulka
  • Stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2018