Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

Investiční aktivita v Libereckém kraji se meziročně zvýšila – počet stavebních povolení vzrostl o 11,1 %, jejich orientační hodnota se zvětšila dokonce o 54,4 %.

Stavební úřady v Libereckém kraji v průběhu roku 2019 vydaly celkem 3 575 stavebních ohlášení a povolení, tj. ve srovnání s předchozím rokem o 358 povolení (11,1 %) více. Investiční aktivita se zvýšila v dalších 10 krajích, nejvyšší relativní přírůstek byl vykázán ve Středočeském kraji (+11,3 %).  Meziroční propad vykázaly 2 kraje, a to  Hlavní město Praha (-7,4 %) a Karlovarský kraj (-1,0 %). V Ústeckém kraji se počet vydaných povolení meziročně téměř nezměnil (-2 povolení).  Za celou Českou republiku byl vykázán nárůst o 6,3 % na 86 283 vydaných povolení. Nejaktivnější byli stavebníci ve Středočeském kraji, ve kterém bylo vydáno 18 337 povolení, tj. 21,3 % republikového úhrnu. Druhý nejvyšší počet povolení byl evidován v Jihomoravském kraji (9 344 povolení, tj. 10,8 %). Na druhé straně mezikrajského žebříčku se s 2 123 povoleními a 2,5% podílem umístil Karlovarský kraj. V Libereckém kraji byl vydán 3. nejnižší počet stavebních povolení (4,1% podíl na republikovém úhrnu).

Graf - Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Ve struktuře stavebních povolení vydaných ve všech krajích převažovala povolení související s výstavbou budov. Podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 46,9 % v Plzeňském kraji do 76,6 % v Hlavním městě Praze. V Libereckém kraji bylo na tento druh staveb vydáno 1 768 povolení (tj. 49,5 % z celkového počtu povolení vydaných v kraji) a z 57,5 % mezi nimi převažovala povolení na bytové budovy. Objem vydaných povolení v kraji doplňuje 857 povolení na stavby související s  ochranou životního prostředí (24,0 %) a 950 povolení na ostatní stavby (26,6 %).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v roce 2019 představovala 12 957 mil. Kč a ve srovnání s rokem 2018 se zvýšila o 4 565 mil. Kč (54,4 %). Meziroční nárůst tohoto ukazatele vykázalo dalších 11 krajů. Nejdynamičtější nárůst byl vykázán v našem kraji, nevyšší, o 53,2 % vzrostla orientační hodnota stavebních povolení také v Hlavním městě Praze. Naopak v Moravskoslezském kraji  meziroční zvýšení hodnoty činilo pouze 1,8 %. Pokles ve srovnání s rokem 2018 byl zaznamenán ve dvou krajích, a to v Plzeňském (-22,1 %) a Královéhradeckém (-14,5 %). Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji nejvyšší částka z  orientační hodnoty směřovala do výstavby budov (9 772 mil. Kč, tj. 75,4 %), na výstavbu související s ochranou životního prostředí připadlo 456 mil Kč. (3,5 %), na ostatní stavby 2 729 mil. (21,1 %).

Na 1 stavební povolení vydané v Libereckém kraji připadla částka 3 624 tis. Kč, tj. 1 178 tis. Kč pod průměrem za Českou republiku a 6. nejnižší hodnota mezi kraji. Nejnižší průměrná hodnota byla vykázána ve Středočeském kraji (2 602 tis. Kč), nejvyšší v Hlavním městě Praze (12 409 tis. Kč).

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Stavební povolení a ohlášení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení a ohlášení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
  • Struktura vydaných stavebních povolení na budovy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
  • Průměrná hodnota na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019