Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017 (předběžné výsledky)

 

Stavební úřady v Libereckém kraji v průběhu roku 2017 vydaly celkem 3 122 stavebních ohlášení a povolení, tj. ve srovnání s předchozím rokem o 62 povolení (1,9 %) méně. Meziroční propad vykázaly také další 4 kraje – Hlavní město Praha o 5,8 %, Ústecký kraj o 4,4 %, Karlovarský kraj o 2,9 %, Jihomoravský kraj o 0,9 %. Z 9 krajů, ve kterých investiční aktivita vzrostla, byl nejvyšší relativní přírůstek vykázán v Olomouckém kraji (o 9,8 %).  Za celou Českou republiku byl pak vykázán nárůst o 1,0 % na 84 164 vydaných povolení. Nejaktivnější jsou stavebníci ve Středočeském kraji, ve kterém bylo vydáno 16 382 povolení, která představovala 19,5 % republikového úhrnu. Druhý nejvyšší počet povolení byl evidován v Jihomoravském kraji (9 627 povolení, tj. 11,4 %). Na druhé straně mezikrajského žebříčku se umístil Karlovarský kraj s 2 306 povolením a 2,7% podílem. Libereckému kraji s uvedeným počtem stavebních povolení a podílem 3,7 % patřilo předposlední místo.

Ve struktuře stavebních povolení vydaných ve všech krajích převažovala povolení související s výstavbou budov. Podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 48,9 % v Plzeňském kraji do 81,4 % v Hlavním městě Praze. V Libereckém kraji bylo na tento druh staveb vydáno 1 542 povolení (tj. 49,4 % z celkového počtu povolení vydaných v kraji), z 65,4 % pak mezi nimi převažovala povolení na bytové budovy. Objem vydaných povolení v kraji doplňuje 604 povolení na stavby související s  ochranou životního prostředí (19,3 %) a 976 povolení na ostatní stavby (31,3 %).

Graf - Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v roce 2017 představovala 9 013 mil. Kč a ve srovnání s rokem 2016 se zvýšila 6,1 %. Meziroční nárůst tohoto ukazatele vykázala většina zbývajících krajů, tempo růstu se pohybovalo v intervalu od 2,3 % v Pardubickém kraji do 56,3 % v Královéhradeckém kraji. Jediným krajem, ve kterém hodnota ve srovnání s rokem 2016 poklesla, je Jihočeský kraj (o 7,7 %). Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji nejvyšší částka z  orientační hodnoty směřovala do výstavby budov (6 774 mil. Kč, tj. 75,2 %), na výstavbu související s ochranou životního prostředí připadlo 311 mil Kč. (3,5 %), na ostatní stavby 1 928 mil. (21,4 %).

Na 1 stavební povolení vydané v Libereckém kraji připadla částka 2 887 tis. Kč, tj. 1 307 tis. Kč pod průměrem za Českou republiku a 3. nejnižší hodnota mezi kraji. Nejnižší průměrná hodnota byla vykázána v Jihočeském kraji (2 271 tis. Kč), nejvyšší v Ústeckém kraji (6 439 tis. Kč).

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017
  • Struktura vydaných stavebních povolení na budovy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017