Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017 (předběžné výsledky)

 

Od počátku letošního roku stavební úřady v Libereckém kraji vydaly 2 322 stavebních povolení, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 představuje nárůst o 0,8 %. Meziročně vyšší investiční aktivita byla vykázána také v dalších 10 krajích. Nejvyšší tempo růstu vykázal Olomoucký kraj (11,5 %), nejnižší Moravskoslezský kraj (0,2 %). Ve zbývajících 3 krajích (Karlovarském, Hlavním městě Praze a Ústeckém) počet vydaných stavebních povolení meziročně poklesl, nejvýrazněji pak v Karlovarském kraji (o 6,7 %).

V úhrnu za Českou republiku bylo vydáno 63 109 povolení (meziročně více o 2,6 %) a Liberecký kraj se tak na tomto počtu podílel 3,7 %. Nejvyšší stavební aktivita byla zaznamenána ve Středočeském kraji, ve kterém bylo ve sledovaném období vydáno 12 227 povolení (tj. 19,4 % republikového úhrnu). Opačně tomu bylo v Karlovarském kraji (1 691 povolení, tj. 2,7 %).

Graf - Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Necelá polovina stavebních povolení vydaných v Libereckém kraji směřovala na výstavbu budov (1 147 rozhodnutí), a to především bytových (738 povolení, tj. 64,3 % z celkového počtu povolení na budovy) a více než polovina připadla na realizaci nové výstavby (53,1 %). Na stavby určené k ochraně životního prostředí připadlo 440 povolení (18,9 % všech rozhodnutí), na ostatní stavby pak 735 povolení (31,7 %).

Orientační hodnota povolení vydaných ve sledovaném období v Libereckém kraji meziročně vzrostla o 1,2 % na 6 297 mil. Kč a jednalo se tak o druhou nejnižší hodnotu mezi kraji. Průměrná hodnota jednoho stavebního povolení činila 2 712 tis. Kč, což je třetí nejnižší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Meziroční nárůst orientační hodnoty staveb vykázalo také dalších 10 krajů, nejvíce se hodnota zvýšila v Jihomoravském (o 39,8 %). Ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2016 nižší orientační hodnotu staveb zaznamenal kraj Jihočeský (o 7,4 %), Karlovarský (o 3,3 %) a Pardubický (o 1,1 %).

Téměř 74 % (4 649 mil. Kč) z uvedené celkové orientační hodnoty v Libereckém kraji připadlo na výstavbu budov. Druhá nejvyšší částka bude proinvestována při výstavbě ostatních staveb, a to 1 391 mil. Kč (22,1 %). Při realizaci staveb na ochranu životního prostředí bude vynaloženo 257 mil. Kč (4,1 %).


Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

  • Tabulka
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017
  • Meziroční změna počtu vydaných stavebních povolení a orientační hodnoty staveb podle krajů (1. až 3. čtvrtletí 2017/1. až 3. čtvrtletí 2016)
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017