Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022

 

(předběžné výsledky)

Ve sledovaném období se projevila mírně zvýšená stavební aktivita – počet stavebních povolení vydaných stavebními úřady se sídlem v Libereckém kraji se meziročně zvýšil o 3,5 %, orientační hodnota staveb však výrazně klesla o 35,0 %.

Stavební úřady v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí vydaly celkem 2 061 stavebních povolení, tj. o 69 povolení (3,5 %) více než ve stejném období roku 2021. Meziročně zvýšená stavební aktivita byla vykázána v dalších šesti krajích. Nejvyšší absolutní přírůstek byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (+241 povolení, tj. +5,9 %), relativně nejvíce stavebních povolení přibylo v Jihočeském kraji (+6,8 %, tj. +238 povolení). Druhá polovina krajů zaznamenala snížení počtu vydaných stavebních povolení, nejvyšší ve Středočeském kraji o 303 povolení, relativní snížení bylo nejvyšší v Kraji Vysočina (-0,9 %). Za celou Českou republiku došlo meziročně k poklesu o 402 stavebních povolení, tj. -0,9 %.

Graf - Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

Téměř jedna pětina republikového objemu 44 179 povolení byla vydána ve Středočeském kraji, dalších 11,2 % v Jihomoravském kraji. Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (1 132 povolení, tj. 2,6 % republikového úhrnu), druhý nejnižší počet povolení byl vydán v hlavním městě Praze (1 526 povolení, 3,5% podíl). Libereckému kraji s podílem 4,7 % patřila třetí nejnižší pozice.

Ve struktuře vydaných stavebních povolení v jedenácti krajích převažovala povolení související s výstavbou budov. Nejvíce v hlavním městě Praze ze 77,9 %. Pod 50% hranici se tato hodnota dostala v krajích Jihočeském, Plzeňském a nejvíce v Libereckém (48,9 %). V našem kraji tedy bylo na budovy vydáno 1 008 povolení, v tom 619 povolení (61,4 %) na budovy bytové a 389 povolení na budovy nebytové. Novou výstavbou pak vznikne 362 (58,5 %) bytových budov. Na realizaci inženýrských staveb bylo v kraji vydáno celkem 1 053 stavebních povolení (51,1 % všech vydaných povolení).

Graf - Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů  v 1. až 2. čtvrtletí 2022

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí dosáhla částky 6 194 mil. Kč, tj. meziročně o 3 335 mil. Kč (35,0 %) méně. Jedná se o jednoznačně nejvyšší meziroční absolutní i relativní pokles mezi třemi regiony (tj. Liberecký, Jihočeský a Olomoucký kraj), ve kterých se hodnota tohoto ukazatele snížila. Naopak nárůst ve srovnání s 1. a 2. čtvrtletí 2021 vykázalo zbylých 11 krajů, nejvýrazněji to bylo v Královéhradeckém kraji (16 878 mil. Kč, +176,3 %). V celé České republice zaznamenala orientační hodnota vydaných stavebních povolení 20,7% růst.

Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji připadla nejvyšší částka na výstavbu budov (4 884 mil. Kč, tj. 78,9 % z celkového úhrnu), přičemž 50,6 % této hodnoty bylo určeno na výstavbu bytových a 49,4 % na výstavbu nebytových budov. Při výstavbě inženýrských staveb bude proinvestováno 1 310 mil. Kč (21,1 % z celkového úhrnu).

Na 1 stavební povolení vydané v našem kraji připadla částka 3 005 tis. Kč (meziročně o 1 778 tis. Kč méně). Uvedená částka se o více než dvojnásobek pohybovala pod průměrem za Českou republiku (6 090 tis. Kč) a jedná se o 2. nejnižší hodnotu mezi kraji. Ta byla vykázána v Jihočeském kraji (2 809 tis. Kč), výrazně nejvyšší je pravidelně v hlavním městě Praze (21 258 tis. Kč).

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
  • Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022