Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

 

(předběžné výsledky)

Počet stavebních ohlášení a povolení vydaných stavebními úřady se sídlem v Libereckém kraji s 1. pololetí 2020 se meziročně zvýšil o 1,8 %, naproti tomu orientační hodnota staveb poklesla o více než pětinu.

Stavební úřady v Libereckém kraji v průběhu ledna až června 2020 vydaly celkem 1 683 stavebních ohlášení a povolení, tj. o 29 povolení (1,8 %) více než ve stejném období roku 2019. Meziročně zvýšená investiční aktivita byla vykázána v dalších 6 krajích, absolutně i relativně nejvýrazněji v Plzeňském kraji (+409 povolení, +14,0 %). Nárůst v našem kraji byl po výsledku v Jihočeském kraji (+0,7 %) druhý nejnižší. Naopak v celé České republice a v dalších 7 krajích se počet vydaných stavebních povolení a ohlášení meziročně snížil, nejvíce v hlavním městě Praze (-11,1 %).

Graf - Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

Více než jedna pětina republikového objemu 41 959 povolení (meziročně méně o 0,1 %) byla vydána ve Středočeském kraji, další více než jedna desetina v kraji Jihomoravském. Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (1 102 povolení, tj. 2,6 % republikového úhrnu), druhý nejnižší počet povolení byl vydán v hlavním městě Praze (1 482 povolení, 3,5% podíl). Libereckému kraji s podílem 4,0 % patřila třetí nejnižší pozice.

Ve struktuře vydaných stavebních povolení téměř ve všech krajích převažovala povolení související s výstavbou budov. Jejich podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 51,6 % v Libereckém kraji do 78,3 % v hlavním městě Praze. Výjimkou byl Plzeňský kraj, ve kterém z 53,2 % převažovala povolení na inženýrské stavby. V Libereckém kraji bylo na budovy vydáno 868 povolení (51,6 % všech vydaných povolení), v tom 61,4 % povolení  připadlo na bytové budovy a 38,6 % na nebytové budovy. Na inženýrské stavby bylo v kraji vydáno celkem 815 stavebních povolení (48,4 % všech vydaných povolení).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhla částky 5 044 mil. Kč. Ve srovnání s 1. až 2. čtvrtletím 2019 poklesla o 1 362 mil. Kč (21,3 %). Jedná se o nejvyšší meziroční relativní a druhý nejvyšší absolutní pokles mezi 7 regiony, ve kterých hodnota tohoto ukazatele poklesla. Naopak meziroční nárůst vykázalo 7 krajů, nejvýraznější Ústecký a Zlínský kraj (32,7 %, resp. 31,2 %). V celé České republice poklesla orientační hodnota vydaných stavebních povolení o 4,0 %.

Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji nejvyšší částka připadla na výstavbu budov (3 929 mil. Kč, tj. 77,9 % z celkového úhrnu), přičemž jejich větší část bude směřovat na budovy bytové (56,6 % prostředků na budovy). Při výstavbě inženýrských staveb bude proinvestováno 1 115 mil. (22,1 % z celkového úhrnu). Na 1 stavební povolení vydané v našem kraji připadla částka 2 997 tis. Kč, tj. o 1 544 tis. Kč pod průměrem za Českou republiku (4 541 tis. Kč). Uvedená částka představuje 4. nejnižší hodnotu mezi kraji. Nejnižší průměrná hodnota byla vykázána ve Středočeském kraji (2 693 tis. Kč), nejvyšší v hlavním městě Praze (13 719 tis. Kč).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020
  • Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020