Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

Stavební úřady v Libereckém kraji v průběhu ledna až června 2019 vydaly celkem 1 654 stavebních ohlášení a povolení, tj. o 76 povolení (4,8 %) více než ve stejném období roku 2018. Meziročně zvýšená investiční aktivita byla vykázána jak v úhrnu za celou Českou republiku (+5,8 %), tak také ve všech ostatních krajích. Výjimkou bylo Hlavní město Praha, ve kterém došlo k poklesu o 7,4 %. Dva kraje vykázaly více než 10% nárůst počtu vydaných stavebních povolení – Středočeský (+10,6 %) a Pardubický (+10,5 %). Nárůst v našem kraji byl mezi regiony pátý nejnižší.

Graf: Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů

Více než jedna pětina republikového objemu 42 055 povolení (meziročně více o 5,8 %) byla vydána ve Středočeském kraji, další více než jedna desetina v kraji Jihomoravském. Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (1 062 povolení, tj. 2,5 % republikového úhrnu), Libereckému kraji s podílem 3,9 % patřilo předposlední místo.

Ve všech krajích ve struktuře vydaných stavebních povolení převažovala povolení související s výstavbou budov – podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 48,7 % v Plzeňském kraji do 77,2 % v Hlavním městě Praze. V Libereckém kraji bylo na výstavbu budov vydáno 822 povolení (tj. 49,7 % z celkového počtu povolení vydaných v kraji) a na bytové budovy připadlo 60,3 % těchto povolení. Na stavby související s  ochranou životního prostředí bylo vydáno 422 povolení (25,5 %),  na ostatní stavby 410 povolení (24,8 %).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhla částky 6 406 mil. Kč. Ve srovnání s 1. až 2. čtvrtletím 2018 vzrostla o 1 947 mil. Kč (43,7 %), což byl nejvyšší meziroční relativní nárůst mezi regiony. V celé České republice hodnota tohoto ukazatele vzrostla o 18,9 %, meziroční nárůst vykázalo také dalších deset krajů. Naopak pokles byl zaznamenán u tří krajů, nejvýraznější v Plzeňském kraji (-22,0 %).

Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji nejvyšší částka připadla na výstavbu budov (4 902 mil. Kč, tj. 76,5 % z celkového úhrnu), přičemž větší část z nich bude směřovat na budovy bytové (53,3 % prostředků na budovy). Při výstavbě ostatních staveb bude proinvestováno 1 340 mil. (20,9 %) a na výstavbu související s ochranou životního prostředí je určeno 164 mil Kč (2,6 %). Na 1 stavební povolení vydané v našem kraji připadla částka 3 873 tis. Kč, tj. 849 tis. Kč pod průměrem za Českou republiku (4 722 tis. Kč). Uvedená částka představuje 5. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší průměrná hodnota byla vykázána ve Středočeském kraji (2 809 tis. Kč), nejvyšší v Hlavním městě Praze (10 824 tis. Kč).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Struktura vydaných stavebních povolení na budovy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019