Vydaná stavební povolení a ohlášení v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

Stavební úřady se sídlem v Libereckém kraji meziročně vydaly o 8,8 % stavebních povolení více, orientační hodnota těchto povolení se zvýšila o 41,1 %.

Graf - Vydaná stavební povolení a ohlášení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

Od ledna do září roku 2019 vydaly stavební úřady v Libereckém kraji 2 657 stavebních povolení a ohlášení, ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 došlo k 8,8% nárůstu zájmu o výstavbu. Meziročně zvýšená investiční aktivita byla vykázána jak v úhrnu za celou Českou republiku (+6,5 %), tak také v 11 dalších krajích. Pouze v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji došlo k poklesu (-7,6 %, resp. -0,7 %). Více než 10% nárůst počtu vydaných stavebních povolení vykázaly tři kraje – Kraj Vysočina (+13,5 %), Středočeský (+10,6 %) a Pardubický kraj (+10,1 %). Relativní nárůst v našem kraji byl mezi regiony 4. nejvyšší.

V úhrnu za Českou republiku bylo vydáno 64 449 povolení. Nejméně stavebních povolení bylo podáno v Karlovarském kraji (1 595 povolení, tj. 2,5 %). Nejvyšší stavební aktivita byla zaznamenána ve Středočeském kraji, ve kterém bylo ve sledovaném období vydáno 13 527 povolení (tj. 21,0 % republikového úhrnu). Liberecký kraj se na republikovém úhrnu podílel 4,1 % (tj. 3. nejnižší hodnota v rámci mezikrajského srovnání).

 Ve všech krajích ve struktuře vydaných stavebních povolení převažovala povolení související s výstavbou budov. Podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 48,1 % v Plzeňském kraji do 77,3 % v Hlavním městě Praze. V Libereckém kraji bylo na výstavbu budov vydáno necelých 49 % stavebních povolení a převahu mezi těmito povoleními měla povolení na bytové budovy (60,2 % z celkového počtu povolení na budovy). Na stavby určené k ochraně životního prostředí připadlo 673 povolení (25,3 % všech rozhodnutí), na ostatní stavby pak 687 povolení (25,9 %).

Orientační hodnota povolení vydaných ve sledovaném období v Libereckém kraji meziročně vzrostla o 41,1 % na 9 427 mil. Kč.  Mezi kraji se jednalo o 2. nejvyšší relativní nárůst a  2. nejnižší hodnotu. Meziroční navýšení orientační hodnoty staveb vykázalo také dalších 11 krajů, nejvíce se hodnota zvýšila v Hlavním městě Praze (o 53,3 %). Naopak nižší hodnota staveb ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 byla zaznamenána v Plzeňském (-20,9 %) a Královéhradeckém kraji (-10,1 %). Nejvyšší částka bude prostavěna ve Středočeském kraji (35 481 mil. Kč), nejmenší v Karlovarském kaji (6 476 mil. Kč).

Z uvedené celkové orientační hodnoty v Libereckém kraji připadlo na výstavbu budov 6 981 mil. Kč (74,1 %). Při výstavbě ostatních staveb bude proinvestováno 2 110 mil. Kč (22,4 %), při realizaci staveb na ochranu životního prostředí bude vynaloženo 336 mil. Kč (3,6 %).

Průměrná hodnota jednoho stavebního povolení v Libereckém kraji činila 3 548 tis. Kč (6. nejnižší hodnota v rámci mezikrajského srovnání), přičemž o 1 085 tis. Kč se pohybovala pod průměrem za Českou republiku (4 633 tis. Kč). Nejnižší průměrná hodnota byla vykázána ve Středočeském kraji (2 623 tis. Kč), nejvyšší v Hlavním městě Praze (12 283 tis. Kč).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Vydaná stavební povolení a ohlášení v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Stavební povolení a ohlášení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení a ohlášení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Struktura vydaných stavebních povolení na budovy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Průměrná hodnota na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019