Vydaná stavební povolení a ohlášení v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

(předběžné výsledky)

Stavební úřady se sídlem v Libereckém kraji meziročně vydaly o 3,7 % stavebních povolení méně, orientační hodnota těchto povolení se však zvýšila o 15,5 %.

Stavební úřady v Libereckém kraji v průběhu ledna až září 2020 vydaly celkem 2 558 stavebních ohlášení a povolení, tj. o 99 povolení (3,7 %) méně než ve stejném období roku 2019. Meziroční propad vykázalo také dalších 6 krajů – hlavní město Praha o 5,4 %, Olomoucký kraj o 2,6 %, Ústecký o 2,5 %, Středočeský o 2,4 %, Kraj Vysočina o 1,0 % a Moravskoslezský kraj o 0,3 %. V 6 regionech investiční aktivita vzrostla, nejvyšší relativní přírůstek byl vykázán v Plzeňském kraji (+11,3 %). V Královéhradeckém kraji a v celé České republice zůstala investiční aktivita téměř na úrovni stejného období předchozího roku (-1 povolení, resp. -24 povolení). Nejaktivnější byli stavebníci ve Středočeském kraji, ve kterém bylo vydáno 13 198 povolení (tj. více než pětina republikového úhrnu 64 410 povolení). Druhý nejvyšší počet povolení byl evidován v Jihomoravském kraji (7 033 povolení, tj. 10,9 %). Na druhé straně mezikrajského žebříčku se umístil Karlovarský kraj s 1 684 povoleními a 2,6% podílem. Libereckému kraji s uvedeným počtem stavebních povolení a podílem 4,0 % patřila třetí nejnižší pozice.

Graf - Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

Ve struktuře stavebních povolení vydaných ve všech regionech převažovala povolení související s výstavbou budov. Jejich podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 51,6 % v Libereckém kraji do 77,2 % v hlavním městě Praze. Výjimkou byl pouze Plzeňský kraj, ve kterém bylo vydáno více povolení na inženýrské stavby (52,7 %).

V Libereckém kraji bylo na výstavbu budov vydáno 1 319 povolení, z 59,8 % mezi nimi převažovala povolení na bytové budovy. Na inženýrské stavby bylo vydáno 1 239 povolení (48,4 % všech vydaných povolení).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji ve sledovaném období představovala 8 066 mil. Kč a ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím roku 2019 se zvýšila 15,5 %. Meziroční nárůst tohoto ukazatele vykázala většina zbývajících krajů, relativní přírůstek se pohyboval v intervalu od 5,4 % v Karlovarském kraji do 64,4 % v Ústeckém kraji. Jediným regionem, ve kterém hodnota meziročně poklesla, bylo hlavní město Praha (-2,7 %). V celé České republice vzrostla orientační hodnota vydaných stavebních povolení o 48,1 %.

Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji nejvyšší částka z  orientační hodnoty směřovala do výstavby budov (6 384 mil. Kč, tj. 79,1 % z celkového úhrnu), přičemž jejich větší část bude směřovat na budovy bytové (49,5 % prostředků na budovy). Při výstavbě inženýrských staveb bude proinvestováno 1 682 mil. Kč (20,9 % z celkového úhrnu). Na 1 stavební povolení vydané v našem kraji připadla částka 3 153 tis. Kč, tj. o 1 294 tis. Kč pod průměrem za Českou republiku (4 447 tis. Kč). Uvedená částka představuje 6. nejnižší hodnotu mezi kraji. Nejnižší průměrná hodnota byla vykázána ve Středočeském kraji (2 741 tis. Kč), nejvyšší v hlavním městě Praze (11 580 tis. Kč).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Vydaná stavební povolení a ohlášení v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
  • Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020