Věkové složení obyvatelstva

 

  • Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin
  • Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje podle pětiletých věkových skupin (časová řada)
  • Obyvatelstvo Libereckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v časové řadě od roku 1974