Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2020

 

Obyvatelstvo Libereckého kraje opět meziročně nepatrně zestárlo, jeho průměrný věk se zvýšil o 0,1 roku na 42,4 let. Nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice, nejmladší v obci Bohatice.

Ke konci roku 2020 průměrný věk 442 476 obyvatel Libereckého kraje dosáhl 42,4 let, ve srovnání  s koncem roku 2019 se zvýšil o 0,1 roku. V porovnání s populací celé České republiky je obyvatelstvo našeho kraje mladší o 0,2 roku, v rámci mezikrajského srovnání je čtvrté nejmladší. Nejmladší obyvatelstvo s průměrným věkem 41,4 let žilo ve Středočeském kraji, nejstarší s věkem 43,4 let ve Zlínském a Královéhradeckém kraji.

Kartogram: Průměrný věk obyvatel obcí Libereckého kraje

Nejnižší průměrný věk mezi okresy Libereckého kraje byl vykázán v okrese Liberec, s věkem 42,0 let se v rámci republikového srovnání okresů umístil na 13. místě.  Nejvyšší průměrný věk byl zjištěn v okrese Semily, kterému s věkem 43,5 let patřila až 62. pozice. Nejmladší obyvatelstvo z tohoto pohledu mezi 77 okresy České republiky má okres Praha-východ (38,8 let), nejstarší okres Jeseník (44,1 let). Mezi 215 obcemi našeho kraje se průměrný věk pohyboval v intervalu od 35,9 let v obci Bohatice (okres Česká Lípa) do 53,0 let v obci Troskovice (okres Semily).

K 31. 12. 2020 mělo v Libereckém kraji bydliště 224 629 žen, tj. 50,8 % z celkového počtu obyvatel. Jejich průměrný věk k uvedenému datu činil 43,8 let a meziročně se zvýšil o 0,1 roku. Muži byli v průměru o 2,8 roku mladší než ženy, jejich průměrný věk činil 41,0 let a meziročně se zvýšil o 0,1 roku. Ženám v celé České republice bylo v průměru 44,4 let, mužům 41,1 let. Mezi kraji se průměrný věk žen pohyboval od 42,6 let ve Středočeském kraji do 45,0 let ve Zlínském kraji. Nejnižší věk mužů vykázal opět Středočeský kraj (40,2 let), nejvyšší Karlovarský a Královéhradecký kraj (shodně 41,9 let).

Ke konci roku 2020 žilo v Libereckém kraji 72 688 dětí ve věku 0–14 let, z toho chlapci představovali 51,1 %. Na celkovém počtu obyvatel se tato složka podílela 16,4 %. Počet obyvatel v produktivním věku dosáhl 278 969 osob, také v této skupině z 51,0 převažovali muži a podíl na celkovém počtu obyvatel dosáhl 63,0 %. Počet obyvatel ve věku 65 a více let činil 90 819 osob, v této skupině měly rozhodující zastoupení ženy (57,6 %). Osoby v poproduktivním věku představovaly více než jednu pětinu obyvatel kraje. Meziroční nárůst zaznamenala dětská složka (+352 osob, +0,5 %) a obyvatelé nad 65 let (+913 osob, +1,0 %). Naopak obyvatel v produktivním věku 15–64 let bylo o 913 osob (1,0 %) méně.

Graf - Věková struktura a index stáří v Libereckém kraji

Hodnota indexu stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) v Libereckém kraji neustále roste. Hranici 100 ukazatel poprvé překročil v roce 2011, ke konci roku 2020 na 100 dětí připadlo 124,9 seniorů. Značně odlišná je hodnota indexu stáří v případě mužů a žen. Na 100 chlapců ve věku 0–14 let ke konci roku 2020 připadlo 103,5 seniorů, na 100 dívek v tomto věku 147,3 seniorek. Příčinou je převaha žen v nejvyšších věkových kategoriích.

Z pohledu okresů Libereckého kraje nejvyšší hodnota indexu stáří byla vykázána v okrese Semily – na 100 dětí připadlo 141,3 seniorů. Krajský průměr také překročil index stáří v okrese Jablonec nad Nisou (129,4). V okrese Liberec na 100 dětí připadlo 119,0 seniorů, v České Lípě pak 120,1 seniorů. Mezi kraji České republiky byla nejvyšší hodnota indexu vykázána v Královéhradeckém kraji (140,7), minimální pak ve Středočeském kraji (104,4). Index stáří za Liberecký kraj byl v rámci mezikrajského srovnání čtvrtý nejnižší. V celé České republice na 100 dětí do 14 let připadlo 125,5 seniorů.

Dalším demografickým ukazatelem, který odráží věkové složení populace daného území, je  osob ve věku 15–64 let). K 31. 12. 2020 v Libereckém kraji hodnota indexu dosáhla 58,6 osob, z pohledu pohlaví je příznivější situace na straně mužů (53,2 osob) než žen (64,2 osob).

V okresech Jablonec nad Nisou a Semily hodnota tohoto ukazatele překročila hranici 60 osob, (60,7 osob v prvním případě, 60,4 osob ve druhém případě. V okrese Liberec na 100 ekonomicky neaktivních osob připadlo 58,5 osob, nejnižší hodnotu ukazatele vykázal okres Česká Lípa (55,7 osob). Index ekonomického zatížení v rámci krajů České republiky dosáhl nejvyšší hodnoty v Královéhradeckém kraji (60,3 osob) a nejnižší v Hlavním městě Praze (53,6 osob). Průměr za celou Českou republiku činil 56,8 „závislých“ osob na 100 osob v produktivním věku. Hodnota indexu za Liberecký kraj byla mezi kraji druhá nejvyšší.

Kontakt:

Dagmar Dvořáková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb

tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2020 (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2020
 • Obce Libereckého kraje s nejnižším průměrným věkem k 31. 12. 2020
 • Obce Libereckého kraje s nejvyšším průměrným věkem k 31. 12. 2020
 • Vybrané demografické údaje v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2020
 • Vybrané demografické údaje podle krajů k 31. 12. 2020
 • Grafy
 • Průměrný věk obyvatel Libereckého kraje a jeho okresů
 • Průměrný věk podle krajů k 31. 12. 2020
 • Věková struktura obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví k 31. 12. 1991 a 31. 12. 2020
 • Věková struktura a index stáří v Libereckém kraji
 • Index stáří podle okresů Libereckého kraje (stav k 31. 12.)
 • Index stáří podle krajů k 31. 12. 2020
 • Index ekonomického zatížení podle krajů k 31. 12. 2020
 • Struktura obyvatel Libereckého kraje podle hlavních věkových skupin a pohlaví
 • Kartogramy
 • Průměrný věk obyvatel podle obcí Libereckého kraje