Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2019

 

Obyvatelstvo Libereckého kraje stárne. Průměrný věk jeho obyvatel se zvýšil o 0,2 roku na 42,3 let, hodnota indexu stáří se zvýšila 124,3 osob. Na 100 osob v produktivním věku připadlo 57,6 "ekonomicky závislých" osob.

Ke konci roku 2019 žilo na území Libereckého kraje 443 690 obyvatel, jejichž průměrný věk činil 42,3 let (tj. meziročně více o 0,2 roku). V porovnání s populací celé České republiky je obyvatelstvo našeho kraje o 0,2 roku mladší, v rámci mezikrajského srovnání je čtvrté nejmladší. Nejstarší obyvatelstvo s průměrným věkem 43,3 let žilo ve Zlínském a Královéhradeckém kraji, nejmladší s věkem 41,3 let ve Středočeském kraji.

Graf - Průměrný věk podle krajů k 31. 12. 2019

Průměrný věk žen, kterých v našem kraji žilo 225 029 (tj. 50,7 % celkové populace), ke konci roku 2019 dosáhl 43,7 let (ve srovnání s předchozím rokem +0,2 roku). Muži byli v průměru o 2,8 roku mladší a jejich průměrný věk činil 40,9 let. Ženám v celé České republice bylo v průměru 43,9 let, mužům 41,1 let. Mezi kraji se průměrný věk žen pohyboval od 42,5 let ve Středočeském kraji do 44,9 let ve Zlínském kraji, v případě mužů od 40,1 let opět ve Středočeském kraji do 41,8 let v Královéhradeckém kraji. Stejný meziroční nárůst (+0,2 roku) zaznamenal také průměrný věk obou pohlaví.

Nejnižší průměrný věk mezi okresy Libereckého kraje byl vykázán v okrese Liberec a Česká Lípa (shodně 41,9 let), nejvyšší v okrese Semily (43,4 let). V rámci 215 obcí Libereckého kraje se průměrný věk v roce 2019 pohyboval v rozmezí od 35,8 let  v obci Bohatice (okres Česká Lípa) do 53,5 let v obci Troskovice (okres Semily).

Ke konci roku 2019 tvořilo populaci Libereckého kraje 72 336 dětí ve věku 0–14 let (tj. 16,3 % obyvatel kraje), 281 448 osob ve věku 15–64 let (63,4 %) a 89 906 obyvatel starších 65 let (20,3 %). Meziroční nárůst zaznamenala dětská složka (+584 osob, +0,8 %) a obyvatelé nad 65 let (+1 908 osob, +2,2 %). Obyvatel v produktivním věku 15–64 let bylo naopak o 1 158 osob (0,4 %) méně.

Graf - Věková struktura a index stáří v Libereckém kraji

Hodnota indexu stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) v Libereckém kraji neustále roste. Z dlouhodobého pohledu více seniorů na 100 dětí připadlo poprvé v roce 2011 (100,7), ke konci roku 2019 to již bylo 124,3 seniorů (meziročně o 1,6 osob více). Výrazně odlišný je index stáří v případě mužů a žen. Zatímco na 100 chlapců ve věku 0–14 let ke konci roku 2019 připadalo 103,0 seniorů, na 100 dívek v tomto věku 146,6 seniorek. Příčinou je převaha žen v nejvyšších věkových kategoriích.

Krajský průměr převýšila hodnota indexu stáří zjištěná v okrese Semily (139,5) a v okrese Jablonec nad Nisou (129,9). V okrese Liberec a Česká Lípa na 100 dětí připadlo 118,6, resp. 118,7 osob starších 65 let. Mezi kraji České republiky byla maximální hodnota indexu vykázána v Královéhradeckém kraji (138,8), minimální pak ve Středočeském kraji (103,9). Index stáří za Liberecký kraj byl v rámci mezikrajského srovnání čtvrtý nejnižší. V celé České republice na 100 dětí do 14 let připadlo 124,6 seniorů.

Dalším demografickým ukazatelem, který odráží věkové složení populace daného území, je index ekonomického zatížení (tj. počet osob ve věku 0–14 let a 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let). Ke konci roku 2019 připadlo v Libereckém kraji na 100 osob v produktivním věku 57,6 "ekonomicky závislých" osob (meziročně více o 1,1 osobu). Také index ekonomického zatížení nabývá příznivější hodnotu na straně mužů (52,3 osob) než žen (63,2 osob).

Z pohledu okresů našeho kraje byla nejméně příznivá hodnota ukazatele zjištěna v okrese Semily a Jablonec nad Nisou (59,7, resp. 59,4 osob), opačně tomu bylo v okrese Česká Lípa (54,5 osob). Index ekonomického zatížení v rámci krajů České republiky dosáhl nejvyšší hodnoty v Královéhradeckém kraji (59,3) a nejnižší v Hlavním městě Praze (53,6). Průměr za celou Českou republiku činil 56,1 "závislých" osob na 100 osob v produktivním věku. Hodnota za Liberecký kraj byla mezi kraji druhá nejvyšší.

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin
 • Obce Libereckého kraje s nejnižším průměrným věkem
 • Obce Libereckého kraje s nejvyšším průměrným věkem
 • Vybrané demografické údaje v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Vybrané demografické údaje podle krajů
 • Grafy
 • Struktura obyvatel Libereckého kraje podle hlavních věkových skupin a pohlaví
 • Průměrný věk obyvatel Libereckého kraje a jeho okresů
 • Průměrný věk podle krajů
 • Věková struktura obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví k 31. 12. 1991 a 31. 12. 2019
 • Věková struktura a index stáří v Libereckém kraji
 • Index stáří podle okresů Libereckého kraje
 • Index stáří podle krajů
 • Index ekonomického zatížení podle krajů