Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2018

 

Průměrný věk obyvatel Libereckého kraje ke konci roku 2018 meziročně vzrostl o 0,2 roku a dosáhl 42,1 let. Trend stárnutí obyvatel potvrzuje rostoucí hodnota indexu stáří  a indexu ekonomické závislosti.

Graf: Průměrný věk obyvatel Libereckého kraje

Ke konci roku 2018 žilo na území Libereckého kraje 442 356 obyvatel a jejich průměrný věk činil 42,1 let. Ve srovnání s koncem roku 2017 je obyvatelstvo našeho kraje starší o 0,2 roku, v porovnání s populací celé České republiky je však o 0,2 roku mladší. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o čtvrtý nejnižší věk. Nejmladší obyvatelstvo s průměrným věkem 41,2 let žilo ve Středočeském kraji, nejstarší s věkem 43,1 let ve Zlínském a Královéhradeckém kraji.

Průměrný věk žen, kterých v našem kraji žilo 224 565 (tj. 50,8 % celkové populace), ke konci roku 2018 dosáhl 43,5 let (meziročně více o 0,2 roku). Muži byli v průměru o 2,8 roku mladší a jejich průměrný věk činil 40,7 let (meziroční nárůst o 0,2 roku). Ženám v celé České republice bylo v průměru 43,7 let, mužům 40,9 let. Mezi kraji se průměrný věk žen pohyboval od 42,4 let ve Středočeském kraji do 44,7 let ve Zlínském kraji, v případě mužů od 40,0 let opět ve Středočeském kraji do 41,6 let v Královéhradeckém kraji.

Nejnižší průměrný věk mezi okresy Libereckého kraje byl vykázán v okrese Česká Lípa a Liberec (shodně 41,7 let), nejvyšší v okrese Semily (43,3 let). V rámci 215 obcí Libereckého kraje se průměrný věk v roce 2018 pohyboval v rozmezí od 35,9 let (obec Bohatice, okres Česká Lípa) do 55,8 let (obec Troskovice, okres Semily).

Ke konci roku 2018 tvořilo populaci Libereckého kraje 71 752 dětí ve věku 0–14 let (tj. 16,2 % obyvatel kraje), 282 606 osob ve věku 15–64 let (63,9 %) a 87 998 obyvatel starších 65 let (19,9 %). Početní meziroční nárůst zaznamenala dětská složka (o 643 osob, tj. 0,9 %) a obyvatelé nad 65 let (o 2 113 osob, tj. 2,5 %). Obyvatel v produktivním věku 15–64 let bylo naopak o 1 700 osob (0,6 %) méně.

Hodnota indexu stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) v Libereckém kraji neustále roste. Z dlouhodobého pohledu poprvé více seniorů na 100 dětí připadlo v roce 2011 (100,7), ke konci roku 2018 to již bylo 122,6 seniorů. Výrazně odlišný je index stáří v případě mužů a žen. Zatímco na 100 chlapců ve věku 0–14 let ke konci roku 2018 připadalo 101,3 seniorů, na 100 dívek v tomto věku 145,1 seniorek. Příčinou je převaha žen v nejvyšších věkových kategoriích.

Krajský průměr převýšila hodnota indexu stáří zjištěná v okrese Semily (138,8) a v okrese Jablonec nad Nisou (128,3). V okrese Česká Lípa a Liberec na 100 dětí připadlo 115,7, resp. 117,5 osob starších 65 let. Mezi kraji České republiky byla maximální hodnota indexu vykázána v Královéhradeckém kraji (136,3), minimální pak ve Středočeském kraji (103,0). Index stáří za Liberecký kraj byl v rámci mezikrajského srovnání čtvrtý nejnižší. V celé České republice na 100 dětí do 14 let připadlo 123,2 seniorů

Nepříznivý demografický vývoj dokládá také index ekonomického zatížení, který poměřuje počet osob ve věku 0–14 let a 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let. K 31. 12. 2018 připadlo v Libereckém kraji na 100 osob v produktivním věku 56,5 "ekonomicky závislých" osob (meziročně více o 1,3 osoby). Index ekonomického zatížení nabývá příznivější hodnotu opět na straně mužů (51,4 osob) než žen (61,8 osob). Z pohledu okresů našeho kraje byla nejméně příznivá hodnota ukazatele zjištěna v okrese Semily a Jablonec nad Nisou (58,3, resp. 58,4 osob), opačně tomu bylo v okrese Česká Lípa (53,2 osob). Index ekonomického zatížení v rámci krajů České republiky dosáhl nejvyšší hodnoty v Královéhradeckém (58,0) a nejnižší v Hlavním městě Praze (53,1). Hodnota za Liberecký kraj byla druhá nejvyšší.

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 

 • Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2018
 • Obce Libereckého kraje s nejnižším průměrným věkem k 31. 12. 2018
 • Obce Libereckého kraje s nejvyšším průměrným věkem k 31. 12. 2018
 • Vybrané demografické údaje v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2018
 • Vybrané demografické údaje podle krajů k 31. 12. 2018
 • Grafy
 • Struktura obyvatel Libereckého kraje podle hlavních věkových skupin a pohlaví k 31. 12. 2018
 • Průměrný věk obyvatel Libereckého kraje a jeho okresů (stav k 31. 12.)
 • Průměrný věk podle krajů k 31. 12. 2018
 • Věková struktura obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví k 31. 12. 1991 a 31. 12. 2018
 • Věková struktura a index stáří v Libereckém kraji
 • Index ekonomického zatížení podle krajů k 31. 12. 2018