Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2017

 

Ke konci roku 2017 žilo na území Libereckého kraje 441 300 obyvatel, jejichž průměrný věk činil 41,9 let. Ve srovnání s koncem roku 2016 je obyvatelstvo našeho kraje opět starší, a to o 0,2 roku. V porovnání s populací celé České republiky je však o 0,3 roku mladší. V rámci mezikrajského srovnání se jedná společně s Hlavním městem Prahou o třetí nejnižší věk. Nejmladší obyvatelstvo s průměrným věkem 41,1 let žilo ve Středočeském kraji, nejstarší s věkem 42,9 let pak v Královéhradeckém a Zlínském kraji.

Meziroční nárůst v našem kraji  zaznamenal také průměrný věk obou pohlaví. Průměrný věk žen ke konci roku 2017 dosáhl 43,3 let, muži byli v průměru o 2,8 roku mladší a jejich průměrný věk činil 40,5 let. Meziročně došlo ke zvýšení hodnoty tohoto ukazatele u obou pohlaví shodně o 0,2 roku. Ženám v celé České republice bylo v průměru 43,6 let, mužům 40,8 let. Průměrný věk v případě žen se mezi kraji pohyboval od 42,3 let ve Středočeském kraji do 44,5 let ve Zlínském kraji, v případě mužů od 39,9 let opět ve Středočeském kraji do 41,4 let v Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

V rámci 215 obcí Libereckého kraje se průměrný věk v roce 2017 pohyboval v rozmezí od 35,0 let (obec Bohatice, okres Česká Lípa) do 54,6 let (obec Troskovice, okres Semily).

Kartogram - Průměrný věk obyvatel v obcích Libereckého kraje.

Ke konci roku 2017 tvořilo populaci Libereckého kraje 71 109 dětí ve věku 0–14 let (tj. 16,1 % obyvatel kraje), 284 306 osob ve věku 15–64 let (64,4 %) a 85 885 obyvatel starších 65 let (19,5 %). Početní meziroční nárůst zaznamenala dětská složka (o 727 osob, tj. 1,0 %) a obyvatelé nad 65 let (o 2 568 osob, tj. 3,1 %). Obyvatel v produktivním věku 15–64 let bylo naopak o 2 631 osob (0,9 %) méně.

Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) v Libereckém kraji neustále roste. V roce 2011 poprvé na 100 dětí připadlo 100,7 seniorů, ke konci roku 2017 to již bylo 120,8 seniorů. Výrazně odlišný je index stáří v případě mužů a žen. Zatímco na 100 chlapců ve věku 0–14 let ke konci roku 2017 připadalo 99,5 seniorů, na 100 dívek v tomto věku pak 143,2 seniorek. Příčinou je převaha žen v nejvyšších věkových kategoriích.

Krajský průměr převyšuje hodnota indexu stáří vykázaná v okrese Semily (138,1) a v okrese Jablonec nad Nisou (125,5). Nejnižší hodnoty nabyl ukazatel v okrese Česká Lípa (112,6). V okrese Liberec pak na 100 dětí ve věku 0–14 let připadlo 116,3 osob starších 65 let. Mezi kraji České republiky byla maximální hodnota indexu vykázána v Královéhradeckém kraji (134,4), minimální pak ve Středočeském kraji (102,5). Index stáří za Liberecký kraj byl v rámci mezikrajského srovnání třetí nejnižší, druhou nejnižší hodnotu evidoval Ústecký kraj (117,5).

Graf - Věková struktura a index stáří v Libereckém kraji.

Dalším demografickým ukazatelem odrážejícím věkové složení populace daného území je index ekonomického zatížení (tj. počet osob ve věku 0–14 let a 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let). K 31. 12. 2017 připadlo v Libereckém kraji na 100 osob v produktivním věku 55,2 osob "závislých". Meziročně se hodnota indexu navýšila o 1,7 osob. Také index ekonomického zatížení nabývá příznivější hodnotu na straně mužů (50,4 osob) než žen (60,2 osob). Z pohledu okresů našeho kraje byla nejméně příznivá hodnota ukazatele zjištěna v okrese Jablonec nad Nisou (57,1), opačně tomu bylo v okrese Česká Lípa (51,9). Index ekonomického zatížení v rámci krajů České republiky dosáhl nejvyšší hodnoty v Královéhradeckém (56,6) a nejnižší v Moravskoslezském kraji (52,1).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

 • Tabulky
 • Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2017
 • Obce Libereckého kraje s nejnižším průměrným věkem k 31. 12. 2017
 • Obce Libereckého kraje s nejvyšším průměrným věkem k 31. 12. 2017
 • Vybrané demografické údaje v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2017
 • Vybrané demografické údaje podle krajů k 31. 12. 2017
 • Grafy
 • Průměrný věk obyvatel Libereckého kraje a jeho okresů
 • Průměrný věk podle krajů k 31. 12. 2017
 • Věková struktura obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví k 31. 12. 1991 a 31. 12. 2017
 • Věková struktura a index stáří v Libereckém kraji
 • Index stáří podle okresů Libereckého kraje
 • Index stáří podle krajů k 31. 12. 2017
 • Index ekonomického zatížení podle krajů k 31. 12. 2017
 • Kartogramy
 • Průměrný věk obyvatel podle obcí Libereckého kraje k 31. 12. 2017
 • Index stáří podle obcí Libereckého kraje k 31. 12. 2017